Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Sıcaklık (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Sıcaklık
TESTİN ADI:Sıcaklık
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Sıcaklık Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dünya’nın şekline bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azaldığını söyleyebiliriz.

Bu duruma örnek olarak;
I. Akdeniz’in Karadeniz’e göre daha tuzlu bir deniz olması,
II. Hatay’ın yıllık sıcaklık ortalamasının Zonguldak’tan yüksek olması,
III. Toros Dağları’nda yükseldikçe sıcaklığın azalması

verilenlerden hangileri gösterilemez?CEVAP
C

2) Aşağıdaki haritada Atlas Okyanusu kıyısında, aynı enlem derecesine sahip iki yer gösterilmiştir.Bu yerlerin sıcaklık ortalamalarının farklı olması üzerinde;
I. denizellik,
II. yükselti,
III. okyanus akıntıları

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?CEVAP
C

3)
I. Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün değişiklik göstermesi
II. Bir yamaç üzerinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin değişmesi
III. Bir dağın kuzey ve güney yamaçlarının sıcaklık ortalamalarının farklı olması

Yukarıdakilerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilmez?CEVAP
E

4) Bir dağın güneşe bakan yamacının bakmayan yamacına göre daha sıcak olması bakı etkisi olarak adlandırılmaktadır.Şekilde verilen yerlerin hangisinde bakı yönünün yıl içinde yer değiştirdiği söylenir?CEVAP
B

5) Sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de güneşlenme süresidir. Bu süre ne kadar uzun olursa sıcaklık aynı oranda artacaktır. Ancak bir yerin sıcaklık ortalamasının yüksek olması için yalnızca bu faktör yeterli değildir. Örneğin kutuplar ve çevresinde güneşlenme süresi uzun olmasına rağmen sıcaklık ortalaması oldukça düşüktür. Buna göre kutuplarda sıcaklığın düşük olmasında;
I. yer şekillerinin sade olması,
II. su kaynakları bakımından zengin olması,
III. Güneş ışınlarının yere düşme açısının dar olması,

verilenlerden hangileri etkili olmuştur?CEVAP
C

6) Aşağıdaki tabloda üç merkezin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir.Tabloya bakıldığında bu yerlerin ortalama yükseltisinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
E

7)
I. Nem
II. Bakı
III. Enlem
IV. Bitki örtüsü

Yukarıda verilen sıcaklık etmenlerinden hangileri bir yerin çabuk ısınıp çabuk soğumasını engelleyen bir etkiye sahiptir?CEVAP
C

8)

Görselde bir dağın iki farklı yamacının Güneş’e karşı konumları gösterilmiştir.

Bu dağ ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?CEVAP
E

9) Yeryüzünde sıcaklık genel olarak Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

Sıcaklığın dağılışı üzerinde yalnızca bu durum dikkate alındığında aşağıda verilen paralellerin hangisi üzerindeki bir noktada sıcaklığın daha düşük olması beklenir?CEVAP
C

10)

Sıcaklık değişimi üzerinde yalnızca enlem, bakı ve yükseltinin etkili olduğu varsayıldığında yukarıdaki izohips haritası üzerinde numaralandırılarak verilen noktaların hangisinde sıcaklığın daha yüksek olması beklenir?CEVAP
D

11)

Yukarıdaki tabloda verilen merkezlerin indirgenmiş sıcaklıklarının yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

12)

Sıcaklık üzerinde yalnızca enlemin etkisi göz önüne alındığında oklarla gösterilen rüzgarlardan hangilerinin ulaştığı yerin sıcaklığını arttırması beklenir?CEVAP
A