Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Türkiye’de Görülen İklim Tipleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
TESTİN ADI:Türkiye’de Görülen İklim Tipleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Görülen İklim Tipleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin iklim özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

2) Karadeniz ikliminin genel özellikleri ile ilgili;

I. Yağış rejimi düzenlidir.
II. En yağışlı mevsimi sonbahardır.
III. Yıl içinde güneşli gün sayısı Akdeniz iklimine göre daha fazladır.

verilen ifadelerden hangileri söylenemez?CEVAP
C

3)
I. Yazın yüksek sıcaklıklara, kışın ise düşük sıcaklıklara karşı dayanıksız bitkilerden oluşur.
II. Yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu iklim bölgelerinde yetişebilen ot topluluğudur.
III. Yağışın mevsimlere düzenli bir şekilde dağıldığı iklim bölgelerinde gelişen ağaç toğluluğudur.
IV. Kış sıcaklıklarının 0°C’nin altına düşmediği ve yaz sıcaklıklarının fazla olduğu iklim bölgelerinde gelişen ağaç topluluğudur.

Yukarıda özellikleri verilen bitki topluluklarından hangi ikisinin, ülkemizde Karadeniz İklim Bölgesi sınırları içerisinde gelişme göstermesi beklenir?CEVAP
B

4) Aşağıda Erzincan iline ait yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.Grafiğe bakılarak Erzincan ilinin iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?CEVAP
A

5) Ülkemizin iklim özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

6) Karadeniz iklimi Türkiye’de görülen diğer iklim tipleri ile karşılaştırıldığında;

I. yağış miktarı
II. sıcaklık farkları
III. bulutluluk oranı
IV. güneşlenme süresi

verilenlerden hangileri bakımından ilk sırada yer alır?CEVAP
B

7) Aşağıda harita üzerinde üç farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerlerin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenemez?CEVAP
E

8) Akdeniz Bölgesi’nde tropikal bölge bitkilerinden olan muz’un yetiştirilmesinde;

I. iklim özellikleri
II. kıyıya paralel uzanan dağlar
III. kalkerli arazi yapısı

verilenlerden hangileri etkilidir?CEVAP
A

9) Türkiye’de görülen iklimler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

10) Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerleriyle aynı iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer almaz?CEVAP
A

11) Aşağıda Antalya kentine ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?CEVAP
D

12) Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışını gösteren grafik verilmiştir.Bu grafik ülkemizde aşağıdaki illerden hangisine ait olabilir?CEVAP
C