Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri
TESTİN ADI:Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerden biridir?CEVAP
B

2)

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde engebeli arazi şartlarına bağlı olarak seyrek yerleşme vardır?CEVAP
A

3) İklim şartlarının uygun olduğu verimli topraklarda yerleşmeler yoğundur.

Bu tür yerlere örnek olarak;
I. Çukurova
II. Bursa ovası
III. Taşeli platosu
IV. Yüksekova

hangileri gösterilebilir?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi önemli yolların kavşak noktasında bulunduğu için gelişme göstermiş şehirlerden biri değildir?CEVAP
E

5) Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’da Anadolu’da insan eliyle yapılmış meskenlerden oluşan ilk yerleşmelerden biridir?CEVAP
D

6)

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde dağınık yerleşme yaygındır?CEVAP
E

7) Türkiye, Dünya’da ilk yerleşilen alanlar arasında yer almaktadır.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?CEVAP
E

8) Türkiye’nin idari birimleri ile ilgili;
I. En küçük yönetim birimi mahalledir.
II. Şu anki il sayısı 81’dir.
III. İlleri yöneten valiler seçmenler tarafından seçilir.

verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Türkiye’de yönetim sistemi içerisinde en büyük idari birim illerdir. İllerin sınırları içerisinde birden fazla şehir yerleşmesi bulunabilir. Genelde ilin ismi ile merkez şehrin ismi aynıdır. Ancak bazı illerde merkez şehirlerinin ismi ile il isimleri farklıdır

Aşağıdakilerden hangisi, il ismi ile merkez şehrinin ismi aynı olan illerimizden biridir?CEVAP
B

10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de günümüzde idari bölünüşte bulunmayan idare birimidir?CEVAP
A

11)
I. Valilik
II. Kaymakamlık
III. Belediyeler

Türkiye’de devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin daha hızlı ve düzenli yapılabilmesi amacıyla idari fonksiyona sahip birimler oluşturulmuştur. Bu birimler merkezi yönetim ve yerel yönetim olarak ikiye ayrılır.

Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri yerel yönetimlerdendir?CEVAP
C

12) Yerleşmelerin verimli tarım alanlarında yoğunlaştığı ülkemizde, küçük ve orta büyüklükteki şehir yerleşmelerinin çoğu tarıma bağlı olarak gelişmiştir.

Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma örnek verilebilir?CEVAP
A