Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Türkiye’nin Konumu (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Türkiye’nin Konumu
TESTİN ADI:Türkiye’nin Konumu
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Türkiye’nin Konumu Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Türkiyenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kuzey Yarım Küre’de yer almasıyla açıklanabilir?CEVAP
D

2)

Harita üzerinde gösterilen illerin konumları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?CEVAP
C

3) Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz?CEVAP
D

4) Aşağıda Türkiye’nin uç noktalarından geçen paralel ve meridyen dereceleri gösterilmiştir.Yalnızca paralel ve meridyen dereceleri dikkate alınarak Türkiye ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?CEVAP
B

5)
I. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi arasındaki zaman farkı artar.
II. Kuzeybatısında sanayisi gelişmiş ülkeler yer almaktadır.
III. Çok sayıda farklı medeniyetlere ait kültürel değerlere sahiptir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye’nin özel konumu ile açıklanabilir?CEVAP
D

6)
I. Yıl içerisinde dört mevsim özelliklerinin belirgin olarak yaşanması
II. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması
III. Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin orta kuşakta yer alması ile açıklanabilir?CEVAP
A

7) Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgârlar ise sıcaklığı düşürmektedir.

Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?CEVAP
E

8)

Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi mutlak konum sonucunda ortaya çıkmıştır?CEVAP
D

9)İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açı ile almaktadır.

Buna göre bu şehirlerin il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerlerden hangisi bakımından benzer olması beklenir?CEVAP
A

10) Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri ile 26° – 45° doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.Buna göre koordinat sisteminde numaralanmış aralıkların hangisinde Türkiye Türkiye topraklarının bir kısmı bulunur?CEVAP
E

11) Türkiye’de genellikle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12) Türkiye’nin enlem ve boylam dereceleri, 26° ile 45° doğu boylamı ve 36° ile 42° güney enlemi şeklinde olsaydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmezdi?CEVAP
A