Kazanım Testleri

9. Sınıf Coğrafya – Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri (2019-2020)

9. Sınıf Coğrafya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Coğrafya
TESTİN KONUSU:Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri
TESTİN ADI:Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsanların yerleşim alanları ve mesken tipleri tarih boyunca değişikliğe uğramıştır.

Bu değişikliklerin nedeni olarak;
I. nüfus artışı,
II. teknolojik gelişmeler,
III. ekonomik faaliyetlerin değişikliğe uğraması
verilenlerden hangileri gösterilir?CEVAP
E

2) İnsanların barınaklarının şekli ve hangi tür malzemeden yapıldığı beşeri coğrafyanın aşağıda verilen alt dallarından hangisinin inceleme alanı içindedir?CEVAP
D

3)
I. Barınak olarak mağaraların ve ağaç kovuklarının seçilmesi
II. Bilgi ve iletişim alanındaki gelişmelerle bilişim kentlerinin kurulması
III. İhtiyaç fazlası üretim sonucunda ticaret şehirlerinin kurulması
IV. Tarımsal üretim sonucunda yerleşik hayata geçilmesi

Verilen gelişmelerin geçmişten günümüze doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?CEVAP
B

4) Aşağıdaki kırsal yerleşme sınıflandırmalarından hangisi ekonomik işlev göz önüne alınarak yapılmıştır?CEVAP
C

5) Dünya üzerinde buzullar, denizler, yükselti, sıcaklık, kuraklık ve aşırı yağış yerleşmelerin dağılışını etkiler.Doğal şartlar dikkate alındığında haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde yerleşmelerin daha seyrek olduğu söylenir?CEVAP
C

6) Aşağıda özellikleri verilen yerlerin hangisinde toplu dokulu yerleşmenin gelişmesi beklenir?CEVAP
E

7) Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlenmiştir.Bu yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri daha yoğundur?CEVAP
C

8) Yerleşmelerin dağınık doku özelliği göstermesinde;

I. su kaynakları,
II. yer şekilleri,
III. ekonomik faaliyetler
unsurlarından hangileri etkili olmaktadır?CEVAP
E

9) Aşağıda verilen iklim bölgelerinin hangisinde ahşap meskenlerin yaygın olması beklenir?CEVAP
A

10) Yerleşmelerin kır yerleşmesi ya da şehir yerleşmesi olduğunu belirtmede çeşitli kriterler kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kriterlerden biri değildir?CEVAP
E

11) Yerleşmelerin deniz seviyesinden yükseklikleri Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe genellikle azalmaktadır.Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangi ikisinin yerleşme üst sınırının deniz seviyesinden diğerlerine göre daha yüksek olması beklenir?CEVAP
C

12) İlk yerleşmelerin kurulduğu yerlerin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?CEVAP
D