Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Bilgi ve İnanç -1 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Bilgi ve İnanç
TESTİN ADI:Bilgi ve İnanç -1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bilgi ve İnanç -1 Kazanım Testi [2019 – 2020]1) • “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?”
(Gaşiye suresi, 17-20. ayetler)
• “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır.”
(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

Bu ayetlerde;
I. akıl,
II. vahiy,
III. duyular
gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmaktadır?CEVAP
C

2) İslam düşüncesinde aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynağı olması bakımından diğerlerine göre daha güvenilirdir?CEVAP
B

3) İslam düşüncesinde bilgi, kesinlik açısından göre değerlendirilmiş ve buna çeşitli kavramlarla ifade edilmiştir.

Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bilginin kesin olduğunu ifade eder?CEVAP
A

4) İslam düşünce geleneğinde bilgi sınırlı olup olmamasına göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Buradaki sınırlılık bilginin bulunduğu varlığın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Buna göre Allah’ın bilgisi ile insanın bilgisinin niteliği birbirinden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla Müslüman düşünürler, sınırlılık ölçütü açısından Allah’ın bilgisi ile insanın bilgisini ayrı kavramlarla karşılamışlardır.

Bu parçada sözü edilen kavram çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?CEVAP
A

5) İnsanın bilgiye ulaşmasının çeşitli süreçleri bulunmaktadır. Ancak onun bilgiye asıl ulaşmasını sağlayan sahip olduğu bir güçtür.

İnsandaki bu güç aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

6) “İnsanın nesneler ve olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmasını, düşünmesini, anlama ve kavramasını, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilmesini sağlayan bilgi kaynağı”

aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

7) “Yeryüzünde birbirine komşu bahçeler, üzüm bağları, ekinler; sürgünlü-çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır; hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır.”
(Rad suresi, 4. ayet)

Bu ayette hakikate ulaşmak için;
I. duyularla elde edilen veriler üzerinde düşünmek,
II. varlıkların değişimlerinden dersler çıkarmak,
III. varlıklar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmek
hususlarından hangileri vurgulanmaktadır?CEVAP
E

8) Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık olarak insanın ulaşamayacağı bilgiler de bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına gayb denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile mümkün olabilir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca vahiy yoluyla ulaşılabilir?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak akl-ı selime verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?CEVAP
D

10) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanan bilgi kaynağı diğerlerinden farklıdır?CEVAP
B

11) “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.”
(Hucurat suresi, 6. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D