Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Bilgi ve İnanç – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Bilgi ve İnanç
TESTİN ADI:Bilgi ve İnanç – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bilginin kendisi daha çok zihinsel bir şey olmasına rağmen etkileri zihinsel boyutla sınırlı değildir. Bilgiler duygu, tutum ve davranışlara doğrudan etki eder. Çünkü insan, bilgilerine göre hareket eder. Varlıklara, olay ve olgulara bilgisi doğrultusunda anlam yükler ve tavır takınır. Bunun için İslam dininin temel amaçlarından biri, insanı doğru bilgilere ulaştırmak ve dolayısıyla onu her türlü yanlıştan korumaktır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumla ilgili bir uyarı niteliği taşımaz?CEVAP
A

2) “Düşünme, anlama, kavrama gücü, hafıza, bellek, kavrayış, zekâ”
gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir.

Bu cümledeki “onaylamak” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik etmesi ile ilgilidir?CEVAP
A

5) “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’. derler.”
(Bakara suresi, 8. ayet)

Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram aşağıdakilerin hangisidir?CEVAP
D

6) “Bir adam:
– Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resûlullah :
– Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.”

Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?CEVAP
C

7) Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

8) Aşağıdaki ayetlerin hangisi iman amel ilişkisi konusuyla ilgili değildir?CEVAP
B

9) İslam inancında imanın mahiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

10) “Bilgi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

11) Bir konuda hüküm vermeden önce araştırma yapılması Allah’ın emridir. Böyle davranıldığında kuruntuya kapılma, yanlış yapma ihtimali azalır. Bu nedenle iman gibi en temel konular dâhil her zaman doğru bilgiye ulaşmak için gayret gösterilmelidir. Öncelikle imanla ilgili konularda kesin bilgiye sahip olmak için uğraşılmalıdır. Zanla hareket eden insan ya yanlış bir yola sapar ya da zayıf bir imana sahip olur.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerin hangisi olmalıdır?CEVAP
E

12) “Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâra saparsa -kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu başka- kim kalbini inkâra açarsa işte Allah’ın gazabı bunlaradır; bunlar için çok büyük bir azap vardır.”
(Nahl suresi, 106. ayet)

Bu ayete göre imanla ilgili,
I. Kalpte saklanmalıdır.
II. Dil ile ikrar etmek şarttır.
III. Özü kalp ile tasdik etmektir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C