Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Bilgi ve İnanç – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Bilgi ve İnanç
TESTİN ADI:Bilgi ve İnanç – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Bilgi ve İnanç – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye hayrı dokunmayan define gibidir.

Bu hadiste bilginin hangi yönüne dikkat çekilmiştir?CEVAP
C

2) “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında … düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

3) “İman edip sâlih amel işleyenlere ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.”
(Buruc suresi, 12. ayet)

Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?CEVAP
C

4) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36.ayet)

Bu ayete göre insanın aşağıdakilerden hangisini yapması yasaklanmamıştır?CEVAP
D

5) İman taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılır. Araştırma yapmadan, gerekçelerini bilmeden çevrenin telkini ile edilen iman taklide dayanır. Bakara suresi, 170. ayette anlatılan müşriklerin imanı bu tür imana örnektir. “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun.” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız.” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”

Buna göre;
I. atalarının yolundan gitmek,
II. neye niçin inanacağını bilmek,
III. bilgilerin doğruluğunu araştırmak

tutumlarından hangileri tahkiki imana sahip olmak için gereklidir?CEVAP
E

6) “Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep eder ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir. Aynı günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırılır. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
D

7) “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyuyandan uyanıncaya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına gelinceye kadar ve çocuktan buluğ (ergenlik) çağına gelinceye kadar.”
(Hadis-i şerif)

Bu üç kişiden sorumluluğun kalkma gerekçesi;
I. Aklın fonksiyonunu yerine getirememesi
II. Uykudayken insanın hareket edememesi
III. Çocukken yapılanların hoş görülebilmesi

durumlarından hangileridir?CEVAP
A

8)
• “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
• “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
• “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
B

9) Allah, insanın varlık ve olaylar karşısında düşünmesi, ortaya çıkan problemlere akıl yetisini kullanarak çözüm üretmesi üzerinde ısrarla durur.
Buna göre;
I. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”
(Bakara suresi, 170. ayet)
II. “Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır.”
(Câsiye suresi, 5. ayet)
III. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.”
(Bakara suresi, 219. ayet)

ayetlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek gösterilebilir?CEVAP
E

10) Kur’an-ı Kerîm’e göre insanı insanın davranışlarına anlam kazandıran ve vahiy karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan akıldır. Kur’an’da akıl kelimesi çokça kullanılmakta ve fiil şeklinde geçmektedir. Geçtiği ayetlerde de genellikle “akletme”nin yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerinde durulmuştur. Kur’an terminolojisinde akıl “bilgi edinmeye yarayan bir güç” ve “bu güç ile elde edilen bilgi” şeklinde tarif edilmiştir.

Bu parçada akıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
D

11) “Allah’ın, gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilmesi anlamına gelen ismi”
aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

12)
I. “Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen, gerçeğin ta kendisidir, sakın şüphelenenlerden olma!
(Yunus suresi, 94. ayet)
II. “Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?”
(Gâşiye suresi, 17-20. ayetler)
III. Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!
(Bakara suresi, 170.ayet)
İslam’da doğru bilginin kaynakları akıl, vahiy ve duyulardır.

Buna göre numaralanmış ayetlerle bilgi kaynakları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?CEVAP
C