Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Din ve İslam – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve İslam
TESTİN ADI:Din ve İslam – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve İslam – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) İnsan ahirette dünya hayatında yaptıklarının karşılığını yaşayacağı için sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidir

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu yargıya ulaşılamaz?CEVAP
D

2) “Aklı olmayanın dini de yoktur.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biridir?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez?CEVAP
C

4) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
A

5) İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?CEVAP
C

6) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?”
(Lokman suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

7) Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır.
(H. Bergson)

Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenen düşüncelerden biri olamaz?CEVAP
E

8) İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır.
(Hz. Ali)

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

10) Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından biridir?CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?CEVAP
A

12) Ustasız olmazken basit bir kalem
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?
Buna göre
I. Var olan her şeyin yaratıcısı vardır.
II. Evrenin bir yaratıcısı olması kaçınılmazdır.
III. Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.

yargılarından hangileri yukarıdaki sözle anlamca aynı doğrultudadır?CEVAP
E