Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Din ve İslam – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve İslam
TESTİN ADI:Din ve İslam – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve İslam – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

2) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”
(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

3) Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir?CEVAP
E

4) Aşağıdakilerden hangisi dinî inancın bireysel faydalarından biri değildir?CEVAP
A

5) Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?CEVAP
B

6) İnsan “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Nereden geldim nereye gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap bulmaya çalışır.

Bu sorulara en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden hangisi verebilir?CEVAP
C

7) Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

8) Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusunun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan biri değildir?CEVAP
B

9) Akıl sahibi insanların kendi iradeleri ile iyilik ve ebedi mutluluğa ulaştırmasını amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10)
I. Allah
II. Ahiret
III. Kader

inançlarından hangilerinin insanın zorluk ve sıkıntılara karşı dirençli olmasına katkı sağladığı söylenebilir?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancıyla çelişen bir yargıdır?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte toplumsal düzene yön veren etkenlerden biri değildir?CEVAP
B