Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Din ve İslam – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Din ve İslam
TESTİN ADI:Din ve İslam – 4
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Din ve İslam – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Tevhit” kavramı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
D

2) Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı evrende kargaşa oluşur, bu da evrenin düzenini altüst ederdi. Örneğin ilahlardan biri yağmur yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını göstermektedir.

Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

3) Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.”
(Rahman suresi, 29. ayet)

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
B

4) İslam’ın inanç esaslarından Allah’a iman ile aşağıdakilerden hangisi çelişir?CEVAP
C

5)
• Allah âlemin tamamını himayesi altında tutandır.
• Allah insana her varlıktan çok daha yakındır.
• Allah görünen ve görünmeyen her varlığı hakkıyla bilendir.
• Allah, insanı gözetimi altında tuttuğu gibi sorumlu da tutacaktır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargılara doğrudan ulaştırmaz?CEVAP
A

6) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın inanç esasları kapsamında değerlendirilemez?CEVAP
C

7) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

8 ve 9. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.”
(Nisâ suresi, 136. ayet.)

8) Bu ayetten
I. İslam’ın inanç esasları Allah tarafından belirlenmiştir.
II. Allah iman esaslarının reddedilmesinden razı değildir.
III. İnanç esaslarının tamamı vahiy yoluyla bildirilen ilkeledir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?CEVAP
E

9) Bu ayette aşağıdaki iman esaslarından hangisine değinilmemiştir?CEVAP
E

10) “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır.”
(Bakara suresi, 177. ayet)

Bu ayette aşağıdaki erdemli kişinin niteliklerinden hangisine değinilmemiştir?CEVAP
A

11) ”Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız…” dediler.”
(Bakara suresi 285. ayet)

Bu ayet,
I. Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir.
II. Yaradan’la yaratılan arasında hiçbir aracı yoktur.
III. Akıllı her insanın anlayabileceği kadar açık ve sadedir.

İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?CEVAP
A