Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gençlik ve Değerler – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gençlik ve Değerler
TESTİN ADI:Gençlik ve Değerler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gençlik ve Değerler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dinin ilkeleri arasında yer alan birtakım ahlaki değerler birçok toplum tarafından benimsendiği için evrensel nitelik kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?CEVAP
B

2) “Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle verirdim.”

Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur?CEVAP
C

3) Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir’le hicret ederken Sevr mağarasına saklanmıştı. Onları arayan müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir çok endişelendi. Hz. Peygamber “…Üzülme! Allah bizimle beraberdir…” diyerek onu rahatlattı. O, böyle tehlikeli anlarda sakin kalabilen yiğit bir insandı.

Bu paragrafta, Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?CEVAP
A

4) Adaletli olmak için;
I. dürüst,
II. insafsız,
III. ölçülü
tutumlarından hangilerine sahip olmak gerekir?CEVAP
C

5) İnsan; bir aile, toplum, kültür ve tarihin içine doğar. Her toplumun kendine özgü gelenek, görenek, dil, kültür, felsefe ve sanat anlayışı vardır. Birey, doğup büyüdüğü toplumun dinî, ahlaki ve hukuki değerlerinden etkilenir ve kişiliği bu değerlere göre şekillenir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?CEVAP
D

6) Aşağıdaki tabloda maddi ve manevi değerler yer almaktadır.

Buna göre;değerler hangilerinde doğru yerleştirilmiştir?CEVAP
B

7) Aşağıdakilerden hangisi değerler ile ilgili yanlış bir yargı içermektedir?CEVAP
A

8) “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.”

Hz. Peygamberin bu sözü ile aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam bakımından örtüşmez?CEVAP
C

9) Toplumdaki gençlerin sağlam bir karakter ve kişiliğe sahip olarak yetişmeleri için;

I. Değerlerin bilgi düzeyinde herkese öğretilmesi
II. Arkadaş seçimine dikkat edilmesi
III. Teknoloji araçlarının bilinçli kullanılması

gibi faktörlerden hangilerine dikkat edilmelidir?CEVAP
D

10) Bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimiz ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?CEVAP
E

12) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz düşmanlık, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Maide suresi, 8. ayet)

Bu ayette insanı adaletten uzaklaştıran etkenlerden hangisine vurgu yapılmıştır?CEVAP
A