Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gönül Coğrafyamız – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gönül Coğrafyamız
TESTİN ADI:Gönül Coğrafyamız – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gönül Coğrafyamız – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Toplumların tarihi süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri, yaşam tarzları, övünçleri, davranışları, bunları elde etme ve aktarma yolları, kendilerine özgü inanç ve adetler bütününe – – – – denir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
E

2) Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olan kaynaklarından biri değildir?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi medeniyetle ilgili doğru bir ifade değildir?CEVAP
E

4) Bir medeniyetin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?CEVAP
D

5) Mekke, ilk vahyin geldiği yer olmasına rağmen ilk Müslüman toplum hukuk ve devlet düzeninin yürürlüğe girdiği şehir Medine’dir. İslam, Hz. Peygamber’in (sav.) vefatından sonra da fetihlerle Arap Yarımadası’nın dışında yayılmaya devam etmiştir. Bu fetihler ile Müslümanlar İran, Mısır, Eski Yunan, Hint ve Çin medeniyetleriyle karşılaşmışlardır. İslam medeniyeti, bu medeniyetlerin ürünlerinin uygun olanlarını almış, olmayanlarını ise ya uygun hale getirerek ya da reddederek kendi çizgisini oluşturmuştur

Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
D

6) Aşağıdakilerden hangisi, İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer almaz?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde ortaya çıkan ilim kurumlarından biri değildir?CEVAP
C

8) Belh şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu’ya göç etmiştir. Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır.

Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

9) İslam medeniyetinin oluşmasında aşağıdaki toplumlardan hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez?CEVAP
C

10) Emeviler dönemi ile ilgili;
I. Endülüs fethedilmiştir.

II. Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. III. Farklı kültür ve medeniyetlerin ilmi eserlerinden faydalanılmıştır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?CEVAP
E

11) İspanya İber Yarımadası’nda olan ve 8. asırdan 15. asıra kadar Arapların etkisi altında bulunan bölgeye – – – – denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?CEVAP
B