Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – Gönül Coğrafyamız – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:Gönül Coğrafyamız
TESTİN ADI:Gönül Coğrafyamız – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Gönül Coğrafyamız – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)
• İslam dünyasının en önemli merkezidir.
• Arap Yarımadası’nın batı kesiminde yer alır.
• En önemli şehirleri Mekke, Medine ve Taif’tir.

Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmektedir?CEVAP
B

2) Beytü’l-Hikme’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?CEVAP
A

3) İslam âlimleri, İslam diniyle ilgili anlayış ve yorumlarını ve bu yorumlara dair esasları içeren birçok eser telif etmişlerdir. Bu eserler aracılığıyla da Anadolu’da yaşayan Türklerin dini anlayışlarının oluşup gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen eserlerden biri değildir?CEVAP
D

4) İran hangi halife döneminde fethedilmiştir?CEVAP
B

5) İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6) Medine şehrinin İslam’dan önceki adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

7)
I. Ebu Hanife
II. İmam Eş’ari
III. İmam Maturidi

Yukarıdaki isimlerden hangilerinin, Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?CEVAP
E

8) İslam medeniyetinde bilginin üretilmesi ve geliştirilmesinde medreselerin önemli bir yeri vardır. Bu medreselerde bilim ve medeniyete önemli katkılar sağlamış birçok âlim yetişmiştir.
Bu duruma;
I. Bağdat’ta kurulan Nizamiye,
II. Semerkant’ta kurulan Uluğ Bey,
III. İstanbul’da kurulan Süleymaniye
medreselerinden hangileri örnek gösterebilir?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın Kudüs Şehri için yaptığı çalışmalardan biri değildir?CEVAP
C

10) İmam Azam Türbesi, Zümrüt Hatun Camii ve Murad Paşa Cami aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?CEVAP
B

11) Müslüman Türk bilginlerinden Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla bilinmektedir?CEVAP
C

12) Elhamra Sarayı, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer almaktadır?CEVAP
B