Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – İslam ve İbadet – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve İbadet
TESTİN ADI:İslam ve İbadet – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve İbadet – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

2) “De ki: Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam; aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam.”
(En’âm suresi, 56. ayet)

Bu ayete göre ibadetler
I. dini doğru yaşamak,
II. örf ve adetlere bağlı kalmak,
III. Allah’ın emrini yerine getirmek
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır?CEVAP
D

3) İslam düşüncesinde yalnızca Allah’ın rızasını umarak yapılan her güzel davranış ibadet olarak değerlendirilir.
Buna göre,
I. anne babaya iyilikte bulunmak,
II. çöpü sakağa atana kızıp geçmek,
III. Kur’an’ı okuyup anlamaya çalışmak

davranışlarından hangileri ibadet olarak değerlendirilemez?CEVAP
B

4) İslam dininin ibadet anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?CEVAP
C

5) Aşağıdaki yargıların hangisi “İbadet” kavramının tanımıyla doğrudan ilgilidir?CEVAP
E

6) İman-ibadet ilişkisi aşağıdaki ayetlerden hangisinde doğrudan vurgulanmaktadır?CEVAP
E

7) İbadet, yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak ve yasaklarından da kaçınmak anlamında da kullanılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?CEVAP
C

8) “O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk et. O’nun adını almaya lâyık başka birini biliyor musun?”
(Meryem suresi, 65. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?CEVAP
A

9) Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?CEVAP
B

10) Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?CEVAP
D

11) İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amacı olamaz?CEVAP
B

12) “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut suresi, 45. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen mesajlardan biri değildir?CEVAP
C