Kazanım Testleri

9. Sınıf Din Kültürü – İslam ve İbadet – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Din Kültürü
TESTİN KONUSU:İslam ve İbadet – 3
TESTİN ADI:İslam ve İbadet – 3
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

İslam ve İbadet – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”
(Ahzap suresi, 21. ayet)
Buna göre,
I. “Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.”
(Kalem suresi, 4. ayet)
II. “Gecenin bir kısmında kalkıp sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. …”
(İsra suresi, 79. ayet)
III. “Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. …”
(Hicr suresi, 94. ayet)

ayetlerinden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınması gereken yönüyle ilgilidir?CEVAP
A

2) Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
C

3)
• “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır.”
• “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?CEVAP
D

4) Hz. Peygamber bir gün “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsede kir namına bir şey kalır mı?” diye sorar. Sahabe “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.” buyurur.
Buna göre,
I. “Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. …”
(Meryem suresi, 59. ayet)
II. “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. …”
(Ankebut suresi, 45. ayet)
III. “Şüphesiz rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır.”
(Hud suresi, 114. ayet)

ayetlerinden hangileri bu hadisin mesajıyla ilgili değildir?CEVAP
C

5) Hz. Peygamber bir gün “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sorar. Ashabı “Bize göre müflis, parası ve malı olmayan kimsedir.” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekâtla gelir. Buna rağmen o; şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bu nedenle iyiliklerinin sevabı haklarını yediği kimselere verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.” buyurdu.

Bu hadisten ibadet ahlak ilişkisi açısından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?CEVAP
B

6) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”
Bu hadiste,
I. Susmanın konuşmaktan daha hayırlı olduğu,
II. Allah’ın razı olacağı fiillerin yapılması gerektiği,
III. İnanan kişinin kötülük etmekten uzak durması gerektiği

hususlarından hangileri vurgulanmıştır?CEVAP
E

7) Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?CEVAP
D

8) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”
(Hucurat süresi, 11. ayet

Bu ayeti ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?CEVAP
B

9) “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmek; sevilen maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcamak; namazı kılıp zekâtı vermektir. Onlar anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar da takva sahipleri de bunlardır.”
(Bakara suresi, 177. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?CEVAP
E

10) Bakara suresinin 177. ayetine göre iyilik, iman etmek, ibadet etmek, bireysel ve toplumsal ahlaka sahip olmaktır. Bunlar birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Bu üçü, temeli iman, üzeri ibadet, son katı güzel ahlak olan bina gibidir. İman, İslam’ın esasıdır. İbadet bunun amele yansımasıdır. Dinin bunlarla hedeflediği ise güzel ahlaktır. Bu nedenle ayette, muhtaçlara sevdiği maldan ikram etmek, sözünde durmak, sabretmek gibi ahlaki erdemlere sahip olmak gerçek iyilik olarak ifade edilerek iman ve ibadetin ahlak olarak hayata yansıması gerektiği vurgulanır. Böyleleri ise muttaki olarak nitelenir.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?CEVAP
D