Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Elektrostatik – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektrostatik
TESTİN ADI:Elektrostatik – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrostatik – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) M.Ö 6.yy’da Yunanlı filozof Thales kehribar taşının yün kumaşa sürtüldüğünde toz taneciklerini, saman kırıntılarını çektiğini fark etmiştir. Bu nedenle Yunanca kehribar anlamına gelen “elektron” kelimesinden elektrik kelimesi türetilmiştir.

Verilen bilgiye dayanarak,
I. Elektrostatiğin keşfi çok eski dönemlere dayanmaktadır.
II. Kumaşa sürtülen kehribar taşı elektriklenmektedir.
III. Kehribar dışında elektriklenen başka maddeler de vardır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
C

2) Elektronlarla ilgili;

I. Kütlesiz bir parçacıktır.
II. Atom çekirdeği içinde bulunur.
III. Negatif yüklüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

3) Protonlarla ilgili;
I. Kütlesiz bir parçacıktır.
II. Atom çekirdeği içinde bulunur.
III. Pozitif yüklüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4) Nötronlarla ilgili;
I. Atom çekirdeği içinde bulunur.
II. Atomda kütlesi en büyük parçacıktır.
III. Her nötr atomda bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

5) Doğada kendiliğinden bulunabilen en küçük yük miktarı 1,6.10-19 C kadardır. Bu miktara elementer yük denir.

Buna göre atomdaki hangi parçacıklar elementer yüke sahiptir?CEVAP
D

6) Aşağıda X, Y ve Z atomları modellenmiştir.CEVAP
B

7) Elektronun yükü “e” ile sembolize edilir.

Buna göre yüklerden hangisi doğada karşılaşılan bir parçacığın yükü olamaz?CEVAP
D

8) K, L ve M maddelerinin sahip olduğu parçacık sayıları verilmiştir.Buna göre hangi parçacıklar pozitif yüklüdür?CEVAP
B

9) X, Y, Z ve T cisimleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X : Proton sayısı elektron sayısından fazladır.
Y : Yüklü parçacıklarının miktarı birbirine eşittir.
Z : Elektron sayısı proton sayısından fazladır.
T : Dışarıdan elektron kazanmıştır.
Buna göre,
I. X cismi T cismini iter.
II. T cismi Z cismini çeker.
III. Y cismi nötrdür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

10) K çubuğu X kumaşına sürtüldüğünde çevredeki tozları çekmezken Y kumaşına sürtüldüğünde çekiyor.
L çubuğu ise X kumaşına sürtüldüğünde negatif yüklenmiş oluyor.


Buna göre;
I. K çubuğu camdan yapılmıştır.
II. X yünlü bir kumaştır.
III. K çubuğu sürtülünce Y kumaşı pozitif yüklenir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?CEVAP
E

11) Yükleri sırayla +12q ve -4q olan K ve L iletken küreleri birbirine temes ettiriliyor.Buna göre son durumda kürelerin;
I. yük cinsleri,
II. yük miktarları,
III. yarıçap başına yük miktarları
niceliklerinden hangileri kesinlikle aynı olur?CEVAP
C

12) Yarıçapları 2r ve 3r olan K ve L kürelerinin yükleri sırayla +2q ve -7q dur.Buna göre küreler yalıtkan saplarından tutulup birbirlerine dokundurulduğunda L cisminin son yükü kaç q olur?CEVAP
E