Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Elektrostatik – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Elektrostatik
TESTİN ADI:Elektrostatik – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Elektrostatik – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Yarıçapları 3r ve 4r olan X ve Y kürelerinin yükleri sırayla -2q ve +9q dur.

Buna göre hangi küreden diğerine ne miktarda yük geçer?CEVAP
D

2) Nötr, iletken K küresine pozitif yüklü X cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.Buna göre,
I. X cismi küredeki negatif yükleri kendine doğru çeker.
II. Küre üzerindeki yükler kutuplanır.
III. K küresinin toplam yükü korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Yarıçapları sırayla r ve 3r olan iletken X ve Y nötr küreleri birbirlerine temas halinde iken X küresine negatif yüklü bir L cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor.Buna göre;?
I. X küresi pozitif yüklenir.
II. Y küresinin yükü X küresinin yükünden fazla olur.
III. Toplam yük korunur.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
A

4) İletken K, L, M metal plakaları şekildeki gibi yan yana konulup M cismine pozitif yüklü bir cisim değmeyecek şekilde yaklaştırılıyor.Daha sonra K, L ve M metal plakaları yalıtkan ayaklarından tutularak birbirlerinden ayrıldığına göre K, L ve M plakalarının yükleri,durumlarından hangilerindeki gibi olabilir?CEVAP
A

5) Yarıçapı 2r olan K küresi, önce r yarıçaplı M küresine daha sonra ise 4r yarıçaplı L küresine içten dokunduruluyor.Buna göre son durumda K, L ve M kürelerinin yükü nasıl olur?CEVAP
B

6) Elektroskopla ilgili;
I. Yük cinsinin tayininde kullanılabilir.
II. Yük miktarı arttıkça yaprakları arasındaki açı artar.
III. Topuzu ve yaprakları farklı cins yüklenebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7) Aşağıda verilen,
I. asansör içinde cep telefonlarının sinyal almaması
II. üzerine yıldım düşen otomobildeki yolcuların zarar görmemesi,
III. MR çekilen odaların metalle kaplanması

olaylarından hangileri Faraday Kafesi mantığı ile çalışır?CEVAP
D

8) Coulomb Kuvveti ile ilgili;
I. Büyüklüğü yüklerin büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
II. Yüklerin cinsi kuvvetlerin yönüne etki etmez.
III. Noktasal yüklerden büyük olan küçük olana daha fazla kuvvet uygular.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

9) Aralarında d uzaklığı bulunan eşit büyüklükteki K ve L noktasal kürelerinin yükleri sırayla -2q ve +4q dur.Bu durumda kuvvetlerin birbirlerine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü F kadardır.Buna göre cisimler arasındaki uzaklık 2d yapılırsa uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?CEVAP
A

10) Yüklü X ve Z cisimleri bulundukları yere sabitlenmiştir.Cisimlerin arasına bırakılan (–) yüklü Y cismi şekildeki gibi dengede kaldığına göre;
I. X’in yükü Z’nin yükünden büyüktür.
II. X ve Z’nin yükleri aynı işaretlidir.
III. X’in Y’ye uyguladığı kuvvet, Z’nin Y’ye uyguladığı kuvvetten büyüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
B

11) Noktasal K, L ve M cisimleri arasındaki elektrik alanlar şekildeki gibidir.Buna göre K, L ve M cisimlerinin yük işaretleri nasıldır?CEVAP
B

12) Yalıtılmış ortamdaki noktasal X, Y, Z cisimleri etrafında şekildeki elektrik alan oluşturuluyor.Buna göre X, Y ve Z cisimlerinden hangileri elektrik alan yönünde harekete başlar?CEVAP
A