Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Enerji – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Enerji
TESTİN ADI:Enerji – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmıştır?CEVAP
D

2) İş ile ilgili;
I. Skaler bir büyüklüktür.
II. Türetilmiş bir büyüklüktür.
III. Birimi “Joule” dür.

yargılarından hangileri doğrudur?;CEVAP
E

3) Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisim K noktasından L noktasına F kuvvetiyle götürülüyor.Buna göre; F kuvvetinin yaptığı iş kaç J dür?CEVAP
E

4) Sürtünmesiz sistemdeki cisimler F, F ve 2F büyüklüğündeki kuvvetlerle x1, x2 ve x3 mesafelerini alıyor.Yapılan işler eşit olduğuna göre mesafeler arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?CEVAP
B

5) Sürtünmesiz ortamdaki cisim şekildeki üç kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürülüyor.Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür?CEVAP
A

6) Birim zamanda yapılan işe fizikte – – – – denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki kelimelerden hangisi ile doldurulmalıdır?CEVAP
A

7) Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir cisim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürülüyor.Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür?CEVAP
C

8) Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel olarak iş yapılmış olmaz?CEVAP
D

9) Aşağıdaki durumların hangisinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır?CEVAP
A

10) Aşağıda verilen;birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabilir?CEVAP
E

11)

Cisim yatayda yol alarak K noktasından L ye geldiğine göre hangi kuvvetler iş yapmıştır?CEVAP
B

12) Sürtünmesiz zeminde 2 kg kütleli cisim F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisiyle 15 m ilerideki K noktasına götürülerek 150 J lük iş yapılmıştır.Buna göre, F1 kuvveti kaç N’dur?CEVAP
C