Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Enerji – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Enerji
TESTİN ADI:Enerji – 3
SORU SAYISI:10
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatılarak lambanın yanması sağlanıyor.Buna göre, lamba yanarken devrede aşağıdaki verilen enerji türlerinden hangisi yoktur?CEVAP
E

2) Kütleleri sırasıyla m, 2m, 3m olan K, L, M katı cisimleri sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılıyor.Buna göre, cisimlerin yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
A

3) Yatay ve eşit bölmeli şekildeki sürtünmeli yolun K noktasında durmakta olan X cismine 5 N büyüklüğündeki kuvvet N noktasına kadar uygulanıyor.Buna göre, noktalar arası sürtünme kuvveti sabit ve 3 N büyüklüğünde ise, X cismi hangi noktada durur?CEVAP
E

4) Noktalar arası uzaklıklar eşit ve 5 m olan şekildeki yolun sadece yatay bölümü sürtünmeli ve sürtünme kuvveti 10 N’dur.Buna göre kütlesi 5 kg olan cisim 3 m yükseklikteki K noktasından serbest bırakılırsa,
I. K noktası ile X noktası arasında mekanik enerjisi sabittir.
II. Yatay düzlemde ilerlerken hızı giderek azalır.
III. Cisim L noktasında durur.

yargılarından hangileri doğrudur?(g = 10 m/s2 )CEVAP
C

5) Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmeli yolun K noktasından katı bir cisim serbest bırakılıyor.Buna göre cisim L noktasına gelene kadar,
I. Mekanik enerji azalır.
II. Cismin sıcaklığı artar.
III. Kinetik enerji sürekli artar.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
D

6) Düz bir yolda bir araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.Aracın K, L, M bölgelerindeki kinetik enerji değişimleri sırayla ΔEK, ΔEL, ΔEM olduğuna göre enerji değişimleri arasındaki ilişki nedir?CEVAP
E

7) Sürtünmeli bir yolun K noktasından 50 J’lük kinetik enerjiyle geçen X cisminin L noktasında kinetik enerjisi 30 J oluyor.

Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin yola bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?CEVAP
E

8) Sürtünmeli yatay düzlemde 2 kg kütleli cisme yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hız-zaman grafiği şekildeki gibi oluyor.Buna göre, kuvvetin (0-2) saniye aralığında yaptığı iş 50 J olduğuna göre, sürtünmeden dolayı kaybolan enerji kaç jouledür?CEVAP
B

9) Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu yatay yolda hareket etmekte olan 2 kg kütleli cismin K noktasındaki hızı 5 m/s, L noktasındaki hızı da 2 m/s’dirBuna göre, KL arasında sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kaç jouledür?CEVAP
A

10) Sürtünmeli yatay düzlem üzerindeki K noktasında durmakta olan X cismine 50 N büyüklüğünde yatay bir kuvvet Şekil I’deki gibi L noktasına kadar etki ettiğinde cismin kinetik enerjisinin yola bağlı değişim grafiği Şekil II gibi olmaktadır.Buna göre, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji kaç jouledür?CEVAP
C