Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Enerji – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Enerji
TESTİN ADI:Enerji – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Enerji – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Canlılar günlük aktivitelerini devam ettirmek için enerjilerini yiyeceklerden sağlar.

Buna göre yiyeceklerden elde edilen enerji aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

2) Tabloda K, L ve M elektrikli ev aletlerinin harcadıkları enerjiler ve yaptıkları işler verilmiştir.Buna göre K, L, M ev aletlerinin verimlilikleri arasındaki ilişki sıralaması nasıldır?CEVAP
A

3) Günümüzde üretilen elektrikli ve elektronik makinelerin üzerine yapıştırılan enerji verimlilik etiketlerinde en verimli aletleri simgeleyen renk aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

4) Bir makinenin verimini arttırmak için;
I. sürtünmenin azaltılması,
II. çalışma saatinin kısaltılması,
III. yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
A

5) K, L ve M motorlarının verimlerine ait sütun grafiği şekildeki gibidir. Bu motorlar ile aynı büyüklükte işler yapıldığında motorlarda sürtünmeden dolayı açığa çıkan ısı enerjileri EK, EL, EM’dirBuna göre bu enerjiler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor.

Bu işin yapılması için vincin harcadığı enerji 2000 joule olduğuna göre vincin verimi % kaçtır? (g = 10 m/s2)CEVAP
C

7) Bir elektrik motoru şekildeki 20 N’luk yükü sabit süratle 5 s’de 2 m yukarı çıkarıyorMotorun gücü 10 watt olduğuna göre, motorun verimi % kaçtır?CEVAP
B

8) Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın kinetik enerjisine aynı zamanda motordaki ısı ve ses enerjisine çevirir.Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır?CEVAP
D

9) Verimi yüksek araçlarla ilgili;
I. enerji kullanımının az olması,
II. aldığı enerjinin büyük kısmını sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüştürmesi,
III. daha dayanıklı olması

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

10) %80 verimle çalışan bir araca ait alınan ve verilen enerjilerin sütun grafikleri şekildeki gibidir.Buna göre, makine çalışırken makineden alınan enerji E kaç jouledür?CEVAP
E

11) Kış aylarında evimizin en verimli şekilde ısınması için;
I. dış cepheye ısı yalıtımı yaptırmak,
II. A sınıfı ısıtıcı kullanmak,
III. kapı ve pencerelerde çift cam kullanmak

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
E

12) Ceren bisiklete binerken 5E enerji harcayarak pedal çeviriyor ve harcadığı enerjinin E kadarlık kısmı tekerlekle yer arasında ısıya dönüşüyor.

Buna göre, Ceren’in bisiklete binme verimliliği % kaçtır?CEVAP
B