Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Fizik Bilimine Giriş – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Fizik Bilimine Giriş
TESTİN ADI:Fizik Bilimine Giriş – 1
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fizik Bilimine Giriş – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez?CEVAP
B

2) Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?CEVAP
C

3) Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir?CEVAP
A

4) Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir?CEVAP
C

5) Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler.
Buna göre ;
• Dünyanın ayı çekmesi
• İklimlendirme sistemleri
• Telefonda seslerin iletimi
• Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi

olayları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?CEVAP
D

6) Aşağıda fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin alt alanları eşleştirilmiştir.Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
B

7) İlk çağlardaki insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineler tasarlamış, tekerleği icat ederek yük taşımacılığı yapmıştır.

Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt alanıyla ilgilendiği söylenebilir?CEVAP
A

8) Fizikte matematik kullanımı ile ilgili;

I. Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır.
II. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir.
III. Matematik, fiziği farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9)

Yukarıda verilenleri fiziğin alt alanlarından hangisi inceler?CEVAP
B

10) Fizik biliminin,

• Mekanik
• Elektrik
• Termodinamik
• Atom fiziği

alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez?CEVAP
C

11) Evrende karşılaşılan bazı olaylar şekilde göserilmiştir.Buna göre bu olaylar fiziğin alt dalları ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?CEVAP
D