Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Fizik Bilimine Giriş – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Fizik Bilimine Giriş
TESTİN ADI:Fizik Bilimine Giriş – 2
SORU SAYISI:
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Fizik Bilimine Giriş – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir?CEVAP
E

2) Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir.

Bu birimlerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

3) Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir?CEVAP
C

4) “Kuzeye doğru 10 m/s ……”
ifadesinin belirttiği büyüklük ile ilgili;
I. Vektörel bir büyüklüktür.
II. Temel bir büyüklüktür.
III. Bir varlığın hızını bildirir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

5) Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir?CEVAP
C

6) Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir?CEVAP
A

7) Kütle kavramı ile ilgili;
I. Birimi kilogramdır.
II. m sembolü ile gösterilir.
III. Temel bir büyüklüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

9) Aşağıda verilen;
I. Santimetre
II. Saniye
III. Celsius
IV. Ton
V. Amper
VI. Litre

birimlerinden hangileri SI birim sistemindeki temel birimlerdendir?CEVAP
C

10) Aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11)

Buna göre cisme etki eden bileşke kuvvet kaç Newton’dur?CEVAP
E

12) Üç arkadaş yolda kalmış bir kamyonu şekildeki gibi çekiyor.Aracı çekenlerin uyguladığı kuvvetler sırayla 100 N, 250 N ve 300 N olduğuna göre kamyona uyguladıkları toplam kuvvet kaç N’dur?CEVAP
E