Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Hareket ve Kuvvet – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Hareket ve Kuvvet
TESTİN ADI:Hareket ve Kuvvet – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hareket ve Kuvvet – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda; cisim durgun halde ise durmaya devam eder, hareketliyse sabit hızla hareketine devam eder.”

şeklinde açıklanan Fizik Yasası hangisidir?CEVAP
B

2) Eylemsizliği günlük hayatımızda birçok olayda gözlemleriz.

Aşağıdakilerden hangisi bu olaylara örnek olarak gösterilemez?CEVAP
E

3) “Net bir kuvvet etkisi altında hareket eden bir cismin ivmesi, uygulanan net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ters orantılıdır.”

ifadesinin matematiksel gösterimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir ? (Kuvvet: F , Kütle: m, İvme: a)CEVAP
B

4) Kuvvetin birimi newton dur.

Bu birimin temel büyüklük birimleriyle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

5) Bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde durgunken cisme; sabit ve yola paralel bir kuvvet uygulanıyor.

Buna göre cisim için;
I. Durmaya devam eder.
II. Sabit hızla hareket eder.
III. İvmeli hareket yapar.
IV. Düzgün hızlanır.

yargılarından hangileri doğru olur?CEVAP
E

6) Aşağıdaki olayların hangisinde dengelenmiş kuvvetler etkisinde hareket vardır?CEVAP
D

7) Sürtünmesiz bir sistemde ” F kuvvetinin etkisiyle hareket eden K ve L cisimlerinin arasındaki ip bir süre sonra kopuyoBuna göre cisimlerin ip koptuktan sonraki hareketleri için ne söylenebilir?CEVAP
C

8) Net kuvvetle ilgili;
I. Cismin hareketi yönünde ise cisim hızlanır.
II. Cismin hareketine zıt yönde ise cisim yavaşlar.
III. Sıfır ise hareketli cisim durur.
yargılarından hangileri sürtünmesiz ortamlar için doğrudur?CEVAP
C

9) Sürtünmesiz ortamlardaki X, Y ve Z cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor.Buna göre; cisimlerin ivmeleri aX, aY, aZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?CEVAP
B

10)

Cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olduğuna göre cisme etkiyen sürtünme kuvveti hangi yönde ve kaç N dur?CEVAP
C

11) “Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim de aynı büyüklükte fakat zıt yönlü bir kuvvet uygular.”

ifadesi Newton’un hareket yasalarından hangisinin tanımıdır?CEVAP
C

12) Sürtünmesiz düzlemdeki 6 kg kütleli K cismine farklı büyüklükteki kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor.Cisme etki eden en büyük sürtünme kuvveti 6 N olduğuna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir ?CEVAP
A