Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Hareket ve Kuvvet – 5 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Hareket ve Kuvvet
TESTİN ADI:Hareket ve Kuvvet – 5
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Hareket ve Kuvvet – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Galileo’nun yaptığı sürtünmesi önemsiz eğik düzlem deneyinde, eğim açısı değiştirilerek her defasında aynı h yüksekliğinden bırakılan cismin aynı yüksekliğe çıktığı fakat geçen zaman ve alınan yolun farklı olduğu gözleniyor.Buna göre;
I. Hareket başladıktan sonra devamı için kuvvete gerek yoktur.
II. Newton’un Birinci Hareket Yasası’nın temelini oluşturur.
III. Eğik düzlemin diğer kolu 4 konumuna getirilirse cisim yatay yolda sabit hızla hareketine devam eder.

yorumlarından hangileri yapılabilir?CEVAP
E

2) Sürtünmesi önemsiz yatay zeminde durmakta olan 0,2 kg kütleli cisme 1 N’luk kuvvet şekildeki gibi etki etmektedir.Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur?CEVAP
A

3) Sürtünmesiz yatay düzlemde duran 2 kg kütleli cisme şekildeki gibi üç kuvvet etki etmektedir.Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 olur?CEVAP
A

4) Şekildeki 3 kg kütleli cisim 20 N’luk yatay kuvvetin etkisinde 5 m/s2 lik ivmeyle hızlanmaktadırBuna göre, cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N’ dur?CEVAP
A

5) Doğrusal bir yolda hareket eden X cismine uygulanan net kuvvet – ivme grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, X cisminin kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

6) Düşey kesiti şekilde verilen sürtünmesiz yolun K noktasından bir X cismi serbest bırakılıyor.KL ve LM uzunlukları eşit olduğuna göre;
I. KL arasında cisme net bir kuvvet etki eder.
II. LM arası cisme etki eden net kuvvet sıfırdır.
III. Cisim KL ve LM yollarını eşit sürede alır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

7)

Buna göre, kuvvetlerin büyüklükleri oranı F1F2CEVAP
D

8) Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir yolda durmakta olan cisme sabit bir F kuvveti sürekli yola paralel olarak uygulanıyor.

Yolun yalnızca MN bölümü sürtünmeli olup cisim N noktasında durduğuna göre,
I. Cisim KL arasında hızlanır.
II. Cisim LM arasında yavaşlar.
III. MN arasındaki sürtünme kuvveti F kuvvetinden büyüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
C

9) Etki – tepki kuvvetiyle ilgili olarak;
I. Tepki kuvveti etki kuvvetine eşittir.
II. Yalnızca birbirleri ile temas halinde olan cisimler arasında oluşur.
III. Bu kuvvetlerin uygulandığı cisimlerden biri harekete geçerken diğeri hareketsiz kalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

10) Kasasında su taşıyan bir tanker v hızıyla hareket ederken aniden frene basıyor.Buna göre kasadaki suyun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?CEVAP
B

11) Bir cisim ikinci bir cisme kuvvet uyguladığı anda ikinci cisimde birinci cisme aynı büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uygular. Buna etki – tepki yasası denir.
Etki – tepki yasasıyla ilgili olarak;
I. Etki kuvvetiyle tepki kuvveti farklı cisimler üzerinde olmalıdır.
II. Bu yasa temas gerektirmeyen kuvvetler için de geçerlidir.
III. Cisimlere uygulanan kuvvetler çift halde bulunur ve zıt yönlüdür.

açıklamalarından hangileri doğrudur?CEVAP
E