Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Isı ve Sıcaklık – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Isı ve Sıcaklık
TESTİN ADI:Isı ve Sıcaklık – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Isı ve Sıcaklık – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir maddeye ısı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?CEVAP
E

2) Termometrelerle ilgili verilen; I. Gazlı termometreler hassas sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılır.
II. Sıvı termometreler orta sıcaklıklar ölçmek için kullanılır.
III. Metal termometreler çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Fahrenheit termometresinin 50 °F yi gösterdiği bir sıcaklıklığı Celsius termometresi kaç °C gösterir?CEVAP
A

4) Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değerini Celsius termemetresinin gösterdiği değerin iki katı gösterir?CEVAP
E

5) Bir X termometresi suyun donma noktasını 15 X, kaynama noktasını 65 X olarak gösteriyor. Y termometresi ise suyun donma noktasını -60 Y, kaynama noktasını 140 Y gösteriyor.

Buna göre X termometresi 45 X’i gösterdiğinde Y termometresi kaç Y’yi gösterir?CEVAP
D

6) Termometre ile aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ölçülemez?CEVAP
D

7) Bir termometrenin hassasiyetini arttırmak için;
I. genleşme katsayısı büyük sıvı
II. kalın boru
III. geniş hazne

hangilerini kullanmak uygun olur?CEVAP
C

8) Isı ve sıcaklıkla ilgili hangisi doğrudur?CEVAP
E

9) 10°C hava sıcaklığını 40 X, 60°C sıcaklığı ise 140 X gösteren X termometresi suyun donma ve kaynama sıcaklıklarını kaç X gösterir?CEVAP
D

10) Isı ile ilgili;
I. Isı bir enerji çeşitidir.
II. Termometre ile ölçülür.
III. Soğutulan maddelerin ısısı azalır.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
E

11) X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıkları sırası ile Fahrenheit, Kelvin ve Celsius termometreleriyle ölçüldüğünde termometreler 60 F ,60 K ve 60°C yi gösteriyor.

Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin sıcaklıklarının soğuktan sıcağa doğru sıralanışı nasıldır?CEVAP
B

12) K ve L maddeleri bir iletkenle şekildeki gibi birbirine bağlanıyor.Buna göre;
I. TK > TL ise ısı akışı K dan L ye doğrudur.
II. TL > TK ise L nin ısısı K nın ısısından büyüktür.
III. K ve L arasındaki sıcaklık farkı arttıkça denge sıcaklığı azalır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?CEVAP
A