Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Isı ve Sıcaklık – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Isı ve Sıcaklık
TESTİN ADI:Isı ve Sıcaklık – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Isı ve Sıcaklık – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Sıcaklıkları farklı eşit kütleli iki katı cisim ısıca yalıtılmış bir ortamda yan yana konuluyor.

Buna göre;
I. Son durumda sıcaklıkları eşit olur.
II. Denge sıcaklığı ısı sığası büyük olanın ilk sıcaklığına daha yakındır.
III. Isı, sıcak olan cisimden soğuk olana doğru aktarılır.

yargılarından hangileri doğrudur?(Hâl değişimi yoktur.)CEVAP
E

2) 1 g maddenin sıcaklığını 1°C değiştirmek için verilmesi gereken ısı miktarına ……………… denir.

Açıklamada boş bırakılan yere hangi kavram getirilirse cümle doğru tamamlanmış olur?CEVAP
B

3) m ve 2m kütleli K ve L sıvılarına ait sıcaklık-ısı grafiği verilmiştir.Buna göre K ve L sıvılarının öz ısıları oranı CKCL nedir?CEVAP
B

4) Kütlesi 10 g olan X maddesinin sıcaklığını 5 °C arttırmak için 25 cal ısı verilmesi gerekiyor.

Buna göre, X maddesinin özısısı kaç cal/g°C’dir?CEVAP
A

5) Kütleleri eşit olan K ve L maddelerine ait sıcaklık-ısı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, K ve L maddelerinin özısıları oranı CKCL oranı nedir?CEVAP
C

6) X ve Y maddelerinin sıcaklık-ısı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre, X ve Y maddelerinin ısı sığaları oranı CXCY kaçtır?CEVAP
A

7) İlk sıcaklıkları aynı olan, eşit kütleli alkol ve su özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor.

Alkolün son sıcaklığının sudan fazla olduğu bilindiğine göre hangisi doğrudur?CEVAP
D

8) Isı sığaları sırayla CK, CL ve CM olan K, L ve M sıvılarına ait, sıcaklık-ısı grafiği şekildeki gibidir.Buna göre K, L ve M maddelerinin ısı sığaları arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

9) Öz ısı ve ısı sığası ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?CEVAP
B

10) A ve B saf sıvılarına ait sıcaklık-ısı grafiği şekildeki gibi veriliyorA ve B’nin kütleleri eşit olduğuna göre;
I. A ve B farklı maddelerdir.
II. A ve B’nin öz ısıları eşittir.
III. A ve B’nin ısı sığaları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

11) Tabloda K, L ve M maddelerine ait kütle, özısı ve ilk sıcaklık değerleri verilmiştir.Buna göre, K, L ve M maddelerinin sıcaklığını 30T yapmak için verilmesi gereken ısı miktarları QK, QL ve QM arasındaki ilişki nedir?CEVAP
B

12) Kütlesi 50 g olan K maddesinin özısısı 0,2 cal/g°C’dır

Buna göre, K maddesinin sıcaklığını 10 °C’den 40 °C’ye çıkartmak için verilmesi gereken ısı kaç kaloridir?CEVAP
C