Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Isı ve Sıcaklık – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Isı ve Sıcaklık
TESTİN ADI:Isı ve Sıcaklık – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Isı ve Sıcaklık – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Isı iletimi ile ilgili;
I. köz tutan maşanın bir süre sonra elimizi yakması,
II. kaloriferin odayı ısıtması,
III. infrared ısıtıcının odayı ısıtması
olaylar hangi ısı iletim yollarına örnektir?CEVAP
A

2) Isı iletimi ile ilgili;
I. ateşe tutulan metal çubuğu tutan elimizin bir süre sonra yanması,
II. ısınan havanın genleşip yükselmesi,
III. ısıtılan bir çubuğun ucuna damlatılan mumun zamanla erimesi
olaylarından hangileri ısının iletim yolu ile aktarılmasına örnektir?CEVAP
D

3) Aşağıdakilerden hangisi bir maddede ısı enerjisinin iletim hızını etkileyen değişkenlerden biri değildir?CEVAP
C

4) Uzun süre aynı ortamda bulunan tahta ve demirden yapılmış iki cisme ayrı ayrı dokunduğumuzda cisimlerin sıcaklıklarını farklı hissederiz.

Bunun nedeni cisimlerinin hangi özelliğinin farklı olmasıdır?CEVAP
A

5) Boyları, kesit alanları ve ilk sıcaklıkları eşit olan X, Y, Z metal çubukları şekildeki gibi birleştirilerek ısıtılıyor.K, L, M noktalarının sıcaklıkları bir süre sonra sırasıyla T, 2T, 3T olduğuna göre X, Y, Z çubuklarının ısı iletim hızları arasındaki ilişki nedir?CEVAP
C

6) Bir tuğlada ısı enerjisinin akış hızı tuğlanın,
I. kalınlık
II. kesit alanı
III. yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı

değişkenlerinden hangileri ile doğru orantılıdır?CEVAP
D

7) Genellikle soğuk ve sıcak sıvıları muhafaza etmek için kullandığımız termoslarda;
I. yüzeyleri arasında boşluk bulunması,
II. iç ve dış yüzeylerinin parlak olması,
III. ağız kısmının plastikle kaplanması
özelliklerinden hangileri ısı enerjisinin yalıtımı için tasarlanmıştır?CEVAP
E

8) Isı alışverişi ile ilgili, I. Maddelerin sıcaklıklarının farklı olması durumunda gerçekleşir.
II. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisme doğrudur.
III. Sıcaklıkları eşitlendiği anda ısı akışı durur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

9) Şekildeki gibi yan yana getirilen X ve Y maddelerinde ısı enerjisinin akış yönü verilmiştir.X ve Y maddelerinin ilk sıcaklıkları;değerlerden hangileri gibi olabilir?
CEVAP
D

10) Evinde ısı yalıtımı sağlamak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaptığında başarılı olamaz?CEVAP
B

11) 0 °C deki 100 g buzu eritmek için gerekli olan ısı miktarı ile kaç g suyun sıcaklığı 40 °C yükseltir? (csu= 1 cal/g °C , Le=80 cal/g)CEVAP
D

12) Isıca yalıtılmış ortamda bulunan K ve L maddeleri yalnızca kendi aralarında ısı alışverişi yapabilmektedir.K maddesinin sıcaklığı L ninkinden büyük olup , L maddesinin sıcaklığının zamanla değişmediği gözleniyor.

Buna göre L maddesiyle ilgili;
I. Erime sıcaklığında bir katıdır.
II. Kaynama sıcaklığında bir gazdır.
III. Donma sıcaklığında bir sıvıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A