Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Isı ve Sıcaklık – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Isı ve Sıcaklık
TESTİN ADI:Isı ve Sıcaklık – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Isı ve Sıcaklık – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Helyum gazı ile şişirilen bir balon, ağzı kapatıldıktan sonra ısıtılıyor.

Buna göre helyum gazının hangi değeri değişmez?CEVAP
B

2) Hava sıcaklığının hissedilen ve ölçülen değerinin farklı olması,
I. havadaki nem,
II. vücut yapısı,
III. atmosferdeki zararlı gazlar

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?CEVAP
E

3) Hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?CEVAP
C

4) Hangisi küresel ısınmanın nedenlerinden biri değildir?CEVAP
D

5) Sera etkisine neden olan gazların atmosferdeki oranının artması iklim değişikliğine ve doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur. Bu olaya küresel ısınma denir.

Buna göre;
I. araba egzozlarından çıkan zararlı gazlar,
II. sanayileşme ile oluşan zararlı atıklar,
III. tarım sektöründe kullanılan zirai ilaçlar

hangileri küresel ısınmaya sebep olur?CEVAP
E

6) Sıcak bir ortamda bulunan r yarıçaplı dairesel levhadan α açılı dilim çıkarılıyor.Buna göre cisim soğuk bir ortamda bekletilirse α açısı, r yarıçap uzunluğu ve S yayının uzunluğu nasıl değişir?CEVAP
A

7) Aynı maddeden yapılmış cisimlerden K küresi L halkasından ancak geçebilmektedir.
Buna göre;
I. K’yi ısıtıp L’yi soğutmak,
II. ikisini de ısıtmak,
III. sadece K’yi ısıtmak

işlemlerinden hangileri yapılırsa K küresi L halkasından kesinlikle geçemez?CEVAP
A

8) K ve L kaplarında taşma seviyesine kadar 0 °C ve +4 °C de su bulunmaktadır.Kapların sıcaklıkları 4 °C arttırılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir?CEVAP
D

9) Hangisi maddelerin genleşme özelliğini kullandığımız uygulamalardan biri değildir?CEVAP
D

10) Genleşmesi önemsiz kaplarda aynı yükseklikte farklı cins X, Y, Z sıvıları varken sıvıların sıcaklıkları eşit miktar arttırıldığında kaplardaki sıvı yükseklikleri arasındaki ilişki hZ > hY > hX oluyor.Buna göre sıvıların genleşme katsayıları arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

11) Şekildeki gibi birbirine perçinlenmiş X, Y, Z metal çubukları soğutulduklarında doğrusal hale geliyor.

Buna göre, çubukların genleşme katsayıları λX, λY, λZ arasındaki ilişki nasıldır?CEVAP
C

12) Homojen K metal çubuğu şekildeki gibi yere sabitlenerek esnek ve eşit boyda I, II, III ipleriyle bağlanmıştır.Buna göre, K metal çubuğunun sıcaklığı arttırılırsa I, II, III iplerinin boyları x1, x2, x3 arasındaki ilişki ne olur?CEVAP
C