Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Madde ve Özellikleri – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Madde ve Özellikleri
TESTİN ADI:Madde ve Özellikleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde ve Özellikleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kenar uzunlukları 8 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3 ‘tür?

CEVAP
E

2) Tahta malzemeden yarıçapı r = 4 cm yüksekliği h = 25 cm olan bir silindir yapılıyor.Buna göre silindirin hacmi kaç cm3’tür? (π = 3)CEVAP
A

3) Kenar uzunlukları 10 cm, 20 cm ve 40 cm olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor.Buna göre kapta kaç litre su vardır?CEVAP
C

4) Yarıçapı rK = 6 cm olan küre ile yarıçapı rS = 4 cm olan silindirin hacimleri eşittir.Buna göre silindirin yüksekliği kaç cm’dir?CEVAP
A

5) 45 cm3 seviyesine kadar su dolu taşırma kabına X cismi atıldığında sıvı seviyesi 75 cm3 oluyor. Daha sonra kaba Y cismi atıldığında taşırma kabından 15 cm3 su taşıyor.X cisminin hacmi VX, Y cisminin hacmi VY olduğuna göre VX VY oranı kaçtır? (dsu= 1 g/cm3)CEVAP
B

6) Şekil I’deki gibi 360 cm3 seviyesine kadar su dolu taşırma kabına içi dolu kürelerden 4 tane atıldığında kaptan Şekil II’deki gibi 110 cm3 su taşıyorBuna göre kürelerden birinin yarıçapı kaç cm’dir?(π = 3)CEVAP
B

7) Özkütlesi 0,6 g/cm3 olan maddeden içinde bir miktar boşluk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 g, hacmi 120 cm3 olarak ölçülüyor.

Buna göre bu cismin içinde kaç cm3 boşluk vardır?CEVAP
B

8) 100 g kütleli bir kap özkütlesi 1 g/cm3 olan su ile dolu iken kütlesi 350 g oluyor.

Buna göre, kap 0,5 g/cm3 özkütleli sıvı ile doldurulursa kütlesi kaç g olur?CEVAP
D

9) Kütle – hacim ilişkisi grafikte verilen maddeden küp şeklinde bir cisim yapılıyor.Küpün bir kenar uzunluğu 2 cm olduğuna göre cismin kütlesi kaç g dır?CEVAP
B

10) Bir sıvıya ait bazı grafikler I, II ve III numaralı şekillerde verilmiştir.Buna göre bu grafiklerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçtaki bir sıvıya ait olabilir?(m: kütle, V: hacim, d: özkütle)CEVAP
E

11) K, L ve M cisimlerine ait kütle ve hacim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre cisimlerin özkütleleri dK, dL ve dM arasındaki büyüklük sıralaması nedir?CEVAP
C

12) Özkütlesi 1,5 g/cm3 olan maddeden yapılmış kürenin kütlesi 48 g dır.

Buna göre bu kürenin yarıçapı kaç cm dir? (π = 3)CEVAP
B