Kazanım Testleri

9. Sınıf Fizik – Madde ve Özellikleri – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Fizik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Fizik
TESTİN KONUSU:Madde ve Özellikleri
TESTİN ADI:Madde ve Özellikleri – 3
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Madde ve Özellikleri – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Bir cismin dayanıklılığı;
I. cismin yapıldığı malzeme,
II. cismin hacmi,
III. cismin kesit alanı

niceliklerindan hangilerine bağlıdır?CEVAP
E

2) Kenar uzunluğu a olan bir küpün kesit alanı S, hacmi V ve dayanıklılığı D’dir.Buna göre aynı maddeden kenar uzunluğu 2a olan bir küp yapılırsa kesit alanı, hacmi ve dayanıklılığı hangi değerlerde olur?CEVAP
A

3) Dayanıklılıkla ilgili;
I. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir.
II. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine bağlıdır.
III. Doğadaki canlılar vücutlarına uygun dayanıklılık özelliklerine sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Aynı maddeden yapılmış X, Y, Z maddelerinin uzunlukları şekildeki gibidir.Cisimlerin dayanıklılıkları sırayla DX, DY ve DZ olduğuna göre dayanıklılıklar arasındaki ilişki nedir?CEVAP
D

5) Aynı maddeden yapılmış K silindiri ve L küresinin dayanıklılıkları sırayla DK ve DL dir.Buna göre cisimlerin dayanıklılıkları oranı DKDL kaçtır?CEVAP
C

6) Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz ve ıslanmaz özellikte yapılmaktadır.
Bu özellikle ilgili olarak;
I. Turnusol kağıdında sıvının emilmesi
II. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması
III. Böceklerin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesi

yukarıdaki örneklerden hangileri aynı ilkeyle açıklanabilir?CEVAP
E

7) Hava ortamında bulunan şekildeki kap cıva ile doludurBuna göre K ve L noktalarındaki cıva moleküllerine etki eden kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
D

8) Bir sınıfta sıvıların özellikleri ile ilgili; öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor.
Fatih: Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yapraklara kadar ulaşmasını sağlar.
Sultan: Kılcal boruda yükselen sıvı ıslatan sıvıdır.
Mehmet: Su üzerinde toplu iğne yüzdürülmesi sıvının kaldırma kuvvetiyle ilgilidir.

hangi öğrencilerin verdikleri örnekler doğrudur?CEVAP
D

9) Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmiştir.
I. Yanmakta olan bir ispirto ocağı
II. Su yüzeyinde duran para
III. Lensin göze yapışması

Buna göre, verilen örneklerde etkin olan fiziksel olaylar hangi seçenekte doğru verilmiştir?CEVAP
E

10) Yüzey geriliminin büyüklüğü; I. sıvının cinsi,
II. sıvının sıcaklığı,
III. sıvının saflığı

niceliklerinden hangilerinin değişmesinden etkilenir?CEVAP
A

11) X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda yüzeylerde dağılışı şekildeki gibi oluyorBuna göre;
I. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden daha büyüktür.
II. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyindekinden daha büyüktür.
III. Y yüzeyi ıslanır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E