Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Atom ve Periyodik Sistem – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Atom ve Periyodik Sistem
TESTİN ADI:Atom ve Periyodik Sistem – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom ve Periyodik Sistem – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Dalton Atom Modeli’ne göre;
I. Atomlar bölünemez.
II. Farklı element atomları birbirinden farklıdır.
III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

2) Rutherford Atom Modeli;
I. nötronun varlığı,
II. pozitif yükün bulunduğu bölge,
III. elektronun çekirdek etrafındaki davranışı

bilgilerinden hangilerini açıklamada yetersiz kalmıştır?CEVAP
C

3) Bohr Atom Modeli’ne göre;
I. Her atomun en kararlı hâline temel hâl denir.
II. Çekirdeğe en yakın katman minimum enerjiye sahiptir.
III. Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

4)

Yukarıdaki atom modellerinden hangilerinin adları doğru verilmiştir?CEVAP
E

5)
I. Rutherford
II. Thomson
III. Dalton
IV. Bohr

Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik olarak sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

6) Atom modelleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

7) Bir X taneciğine ait şu bilgiler veriliyor:
• Proton sayısı, elektron sayısından 2 fazladır.
• Nötron sayısı proton sayısına eşittir.
• Kütle numarası 40’tır.

Buna göre X taneciğinin gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
A

8) 1634S2– taneciği ile ilgili;
I. Atom numarası 16’dır.
II. Çekirdek yükü (–2)’dir.
III. Nötron sayısı 18’dir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
D

9)

Tabloda verilen X2–, Y ve Z3+ tanecikleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

10) Aşağıdaki taneciklerin hangisinde sayıca e = n > p ilişkisi vardır?CEVAP
B

11)

I. İzotop atomlardır.
II. Fiziksel özellikleri farklıdır.
III. Kimyasal özellikleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12)

Verilenlerden hangileri izotoptur?CEVAP
E

5 yorum