Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Atom ve Periyodik Sistem – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Atom ve Periyodik Sistem
TESTİN ADI:Atom ve Periyodik Sistem – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom ve Periyodik Sistem – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 9F ve 17Cl elementleri ile ilgili;

I. Periyodik sistemde aynı grupta yer alırlar.
II. Atom yarıçapı F > Cl şeklindedir.
III. Birinci iyonlaşma enerjisi Cl > F şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

2) Tabloda periyodik sistemin A grubunda yer alan X, Y, Z elementlerinin ilk dört iyonlaşma enerjileri (İE) kJ/mol cinsinden verilmiştir.Buna göre;
I. X, 1A grubu elementidir.
II. Y’nin değerlik elektron sayısı 2’dir
III. Z’nin atom yarıçapı X’inkinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) O2–, Na+, Mg2+ iyonlarının katman elektron dağılımı,
2 ) 8 ) şeklindedir.

Buna göre O, Na, Mg atomları ile ilgili;
I. Mg’nin atom numarası en küçüktür.
II. Periyodik sistemde aynı periyotta bulunurlar.
III. Na’nın atom yarıçapı en büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

4) Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

5) Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde,
I. Atom yarıçapı
II. Elektronegatiflik
III. İyonlaşma enerjisi

özelliklerinden hangileri azalır?CEVAP
D

6)

Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

7)

Katman elektron dağılımı verilen nötr X, Y ve Z elementleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

8) Atom numaraları ardışık olan baş grup X, Y, Z elementleri için,
• Aynı periyotta bulunurlar.
• Y’nin atom yarıçapı en büyüktür.
• Z’nin 1. iyonlaşma enerjisi en büyüktür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu elementlerin atom numaralarının karşılaştırılması,
I. Y < X < Z
II. Y < Z < X
III. Z < Y < X

sıralamalarından hangileri gibi olabilir?CEVAP
B

9) 19K, 13Al ve 12Mg elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?CEVAP
A

10)

Yukarıdaki periyodik tabloda yerleri belirtilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

11) Periyodik sistemde aynı grup elementleri ile ilgili;
I. Proton sayısı en büyük olanın iyonlaşma enerjisi en küçüktür.
II. Atom yarıçapı en büyük olanın elektron ilgisi en büyüktür.
III. Kimyasal özellikleri benzerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

12) 11X, 13Y ve 19Z element atomları için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

2 yorum