Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Atom ve Periyodik Sistem – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Atom ve Periyodik Sistem
TESTİN ADI:Atom ve Periyodik Sistem – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom ve Periyodik Sistem – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Periyodik sistemde X, Y, Z, T ve L elementlerinin yerleri gösterilmiştir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
C

2) Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe;
I. metalik aktiflik,
II. elektronegatiflik,
III. atom yarıçapı

niceliklerinden hangileri genellikle azalır?CEVAP
D

3) 12X, 13Y, 15Z, 20T elementlerinin birinci iyonlaşma enerjilerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

4) Periyodik sistemde aynı grupta elektron ilgisinin azaldığı yönde;
I. iyonlaşma enerjisi,
II. atom yarıçapı,
III. metalik aktiflik

niceliklerinden hangileri artar?CEVAP
D

5) Periyodik sistem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
B

6) Periyodik sistemden alınan bir kesitte yerleri verilen X, Y ve Z elementlerin den X’in ametal olduğu bilinmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?CEVAP
E

7) Periyodik sistemin genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki etkinlikte, ifadelerin önüne doğru ise “✔”, yanlış ise “X” işaretleri konulacaktırBuna göre etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrencinin cevapları aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

8) 2. periyotta bulunan X, Y ve Z atomlarının İyonlaşma Enerjisi – Atom Numarası grafiği yanda verilmiştir.Bu elementlerle ilgili;
I. Elektron ilgisi en büyük olan Z’dir.
II. Metalik aktifliği en büyük olan X’dir.
III. Y’nin proton sayısı 7’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

9) Aynı grupta oldukları bilinen X ve Y atomlarının yarıçapları X < Y şeklindedir.
Buna göre,
I. Y’nin atom numarası X’in atom numarasından büyüktür.
II. Y’nin birinci iyonlaşma enerjisi, X’in birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
III. X ve Y’nin değerlik elektron sayıları aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

10) Aynı grupta bulunan X, Y ve Z elementleri ile ilgili,
• X elementinin birinci iyonlaşma enerjisi, Z’nin birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
• Atom yarıçapı en büyük olan Y’dir.

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

11) Aşağıda verilen taneciklerin hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en fazladır?CEVAP
B

12) Periyodik sistem üzerinde gösterilen bazı özellikler ok yönünde genellikle artmaktadır.Buna göre, bu özellikler hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

1 yorum