Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Doğa ve Kimya – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Doğa ve Kimya
TESTİN ADI:Doğa ve Kimya – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğa ve Kimya – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıdaki su kaynakları ve sınıflandırmalarından hangisi doğrudur?CEVAP
B

2)

Verilen ifadelerden doğru (1), yanlış (2) ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi oluşur?CEVAP
C

3)
I. Endüstride tuzlu su kullanılır.
II. Dünyadaki suyun büyük bir kısmı tatlı sudur.
III. Yeryüzündeki sular sürekli bir döngü içerisindedir.

Verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?CEVAP
C

4) Saf su ile ilgili;
I. İyi bir çözücüdür.
II. Tatsız, kokusuz ve renksizdir.
III. Vücut için gerekli iyonları bulundurur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?CEVAP
B

5) Su tasarrufu ile ilgili;
( ) Bozuk musluklar tamir ettirilmelidir.
( ) Gereksiz su israfından kaçınılmalıdır.
( ) Çamaşır makineleri tam dolmadan çalıştırılmalıdır.

ifadelerden doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
A

6)
I. Yeraltı suları
II. Kar ve buzullar
III. Deniz ve okyanuslar

Verilenlerden hangileri yeryüzündeki su kaynaklarıdır?CEVAP
E

7) Bitkiler;
I. terleme,
II. fotosentez,
III. besin maddesi dağılımı

işlevlerinden hangilerinde suyu kullanırlar?CEVAP
E

8) Sert sularla ilgili;
I. İçimi lezzetli değildir.
II. Sabun kolaylıkla köpürür.
III. Su borularında tortu bırakır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

9) Aşağıdaki iyonlardan hangisi sert sularda fazla miktarda bulunur?CEVAP
B

10) Su ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

11) Su;
I. besinlerin sindirilmesi,
II. vücut ısısının düzenlenmesi,
III. eklemlerin hareketinin kolaylaştırılması

işlevlerinden hangilerinde önemli rol oynar?CEVAP
E

12) Aşağıdakilerden hangisi endüstride suyun kullanım alanlarından değildir?CEVAP
D

1 yorum