Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Doğa ve Kimya – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Doğa ve Kimya
TESTİN ADI:Doğa ve Kimya – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Doğa ve Kimya – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Etkin mikroorganizmalar (EM);
I. çöplerin organik kısmının kısa sürede gübreleşmesi,
II. sinek, böcek ve zararlı haşaratın azaltılması
III. kötü kokuların yok edilmesi,
IV. atık suların arıtılması

alanlarından hangilerinde kullanılabilir?CEVAP
E

2) Hava kirliliğini azaltmak için;
I. ağaçlandırmanın arttırılması,
II. fosil yakıtların aşırı kullanılması,
III. fabrika bacalarına filtre takılması

işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?CEVAP
D

3)
I. Tarımsal ilaçların sulara karışması önlenmelidir.
II. Endüstriyel atıkların geri dönüşümü sağlanmalıdır.
III. Sanayi tesisleri yerleşim yerlerine yakın kurulmalıdır.

Verilenlerden hangileri su kirliliği önlemek için alınabilecek tedbirlerdendir?CEVAP
B

4)
( ) Tarım ilaçları yetkili kuruluşların önerisine göre kullanılmalıdır.
( ) Bireyler çevreyi koruma konusunda bilinçlendirilmelidir.
( ) Sanayi atıklarının arıtma tesislerinden geçirildikten sonra çevreye boşaltımı yapılmalıdır.

Verilen ifadelerden doğru (D), yanlış (Y) ile sırasıyla işaretlendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
C

5) Aşağıdakilerden hangisi çevreye zararlı maddelerin etkilerini azaltacak önlemlerden biri değildir?CEVAP
A

6)
I. Azot dioksit
II. Kükürt dioksit
III. Karbondioksit

Verilenlerden hangileri hava kirletici gazlardır?CEVAP
E

7) Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin önlenmesi için alınacak tedbirlerden biri değildir?CEVAP
B

8)
I. Piller
II. Plastikler
III. Deterjanlar
IV. Ağır metaller

Verilenlerden hangileri su ve toprak kirliliğine neden olur?CEVAP
E

9) Aşağıdakilerden hangisi hava kirletici değildir?CEVAP
C

10) Dünya’yı güneşin zararlı ışınlarından koruyan tabaka aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

11) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?CEVAP
B

12) Havadaki CO2 dengesini;
I. fosil yakıt tüketiminin artması,
II. volkanik patlamalar,
III. ormanların azalması

faktörlerinden hangileri bozar?CEVAP
E

1 yorum