Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimya Bilimi – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya Bilimi
TESTİN ADI:Kimya Bilimi – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya Bilimi – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

2)
I. Özütleme
II. Elektroliz
III. Kristallendirme

Verilenlerden hangileri simyacıların kullandığı laboratuvar tekniklerindendir?CEVAP
D

3) Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca verilmiştir.Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?CEVAP
E

4) Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir?CEVAP
A

5)
I. Ölümsüzlük iksirini bulmak
II. Olayları teorik temellere dayandırmak
III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek

Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların ortak hedefleri arasında yer alır?CEVAP
C

6) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

7)
I. Plastik eldesi
II. İdrar yapısının incelenmesi
III. Tuz içerisinde Mg2+, NH4+ + ve SO42- iyonlarının belirlenmesi

Verilen çalışmaların ait olduğu kimya disiplinleri aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?CEVAP
D

8) Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9) Aşağıdakilerin hangisi organik kimyanın ilgi alanı değildir?CEVAP
A

10)
I. İlaçların etken maddelerinin sentezi
II. Şeker pancarından şeker eldesi
III. Petrolün analizi

Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır?CEVAP
E

11)
I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler.
II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar.
III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır.

Verilen çalışmaların hangileri anorganik kimya ile ilgilidir?CEVAP
C

12) Kimya;

I. metalurji mühendisliği,
II. kimyager,
III. eczacı

meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir?CEVAP
E

4 yorum