Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimya Bilimi – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya Bilimi
TESTİN ADI:Kimya Bilimi – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

[TEST ADI] Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bazı element adları ve sembolleri verilmiştir.Buna göre verilen element adlarından hangilerinin sembolü doğru yazılmıştır?CEVAP
C

2) Bileşiklerle ilgili;
I. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler.
II. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
III. Formüllerle gösterilirler.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3)
I. NaHCO3
II. S
III. CO
IV. He

Verilenlerden hangileri farklı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir?CEVAP
C

4)Yaygın adı “kireç taşı” olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

5) Aşağıdakilerden hangisi gümüş elementinin sembolüdür?CEVAP
C

6) NaOH bileşiği ile ilgili;

I. Üç farklı tür atom içerir.
II. Yaygın adı sud kostiktir.
III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

7)

Yukarıdaki tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar?CEVAP
A

8)
I. Demir
II. Altın
III. Çinko
IV. Civa

Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda yazılmamıştır?CEVAP
E

9) Yanıcı H2 gazı ile yakıcı O2 gazının etkileşmesi ile söndürücü bir madde olan H2 O bileşiği meydana gelmektedir

Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler ile ilgili;
I. Farklı tür atom içerirler.
II. Bileşenlerinin özelliklerini göstermezler.
III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?CEVAP
D

10) Aşağıdakilerden hangisi aynı tür atomlardan oluşan saf maddedir?CEVAP
B

11) Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştirBuna göre verilen bileşik formüllerinden hangilerinin yaygın adı doğru yazılmıştır?CEVAP
D

12) Elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

6 yorum