Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimya Bilimi – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimya Bilimi
TESTİN ADI:Kimya Bilimi – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimya Bilimi – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda bazı maddelerin bulunduğu kapların üzerindeki güvenlik uyarı işareti verilmiştir.Buna göre hangi maddelerin güvenlik uyarı işareti doğru verilmiştir?CEVAP
E

2) Bulunduğu kabın üzerinde aşağıdaki güvenlik uyarı işareti bulunan madde için;I. Çevreye zararlıdır.
II. Zararları yıllarca sürer.
III. Atıkları lavaboya dökülmemelidir.

yargılardan hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) şağıdakilerden hangisinin güvenlik amaçlı uyarı işareti yoktur?CEVAP
C

4)

Yukarıdaki güvenlik uyarı işareti ile ilgili;
I. Oksitleyici maddedir.
II. Alevden uzak tutulmalıdır.
III. Etil alkolün bulunduğu kabın üzerinde yer alır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

5) Laboratuvarda uyulması gereken güvenlik kuralları ile ilgili;
I. Asit üzerine su dökülmemelidir.
II. Kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır.
III. Sıvı atıklar lavaboya dökülmeli, katı atıklar atık kaplarına atılmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

6)

Üzerinde yukarıdaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde;
I. Tahriş edicidir.
II. Radyoaktiftir.
III. Canlı dokularda kalıcı hasarlara neden olur.

CEVAP
E

7) Aşağıda bazı güvenlik uyarı işaretleri ve anlamları verilmiştir.Buna göre hangilerinin anlamı yanlış verilmiştir?CEVAP
A

8)

Üzerinde yukarıdaki güvenlik uyarı işareti bulunan madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?CEVAP
E

9)

Yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

11)

Üzerinde yandaki güvenlik uyarı işareti bulunan bir madde ile çalışırken;
I. Eldiven kullanılmalıdır.
II. Önlük giyilmelidir.
III. Gözlük takılmalıdır

önlemlerinden hangileri alınmalıdır?CEVAP
D

12) Aşağıdaki kimya laboratuvarında kullanılan temel malzemelerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?CEVAP
B

13 yorum