Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Türler Arası Etkileşim
TESTİN ADI:Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Tablodaki numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
B

2) Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür?CEVAP
D

3) Elif, Betül ve Ekin farklı kimyasal türler hakkında aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.Buna göre Elif, Betül ve Ekin’in tanımlarını yapmış oldukları kimyasal türler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

4)CEVAP
E

5)
I. Metalik bağ
II. Hidrojen bağı
III. Kovalent bağ

Verilenlerden hangileri fiziksel bağdır?CEVAP
A

6) Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili;
I. Bağın sağlamlığına göre sınıflandırılır.
II. Atomlar arası bağların hepsi güçlü etkileşimlerdir.
III. Moleküller arası bağların hepsi zayıf etkileşimlerdir
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

7)

Görseldeki 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla gösterilen etkileşimlerin güçlü / zayıf olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
E

8) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

9)
I. H2
II. HCl
III. NH3
IV. S8
V. CH4

Verilen madde örneklerinden hangileri element molekülüdür?CEVAP
B

10) Kimyasal türler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

11)

Yukarıda verilen etkileşim örneklerinin güçlü ya da zayıf etkileşim olarak eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
A

12) Cl2, Mg, NO3 kimyasal türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?CEVAP
C

Yorumunu Ekle