Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Atom ve Periyodik Sistem
TESTİN ADI:Atom ve Periyodik Sistem – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Atom ve Periyodik Sistem – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Cl2 molekülü ile ilgili;
I. Polar moleküldür.

III. Altı çift elektron, bağ oluşumuna katılmamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur? (17Cl)CEVAP
D

2)

I. Formülü XY4’tür.
II. Elektron ortaklaşması sonucu oluşur.
III. Dört çift elektron ortaklaşa kullanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3)

Öğretmen sınıfa yukarıdaki balonlarla gelir ve öğrencilerden üzerinde apolar molekül olan balonları patlatmalarını ister. Öğrenciler doğru balonları bulup patlatmışlardır.

Buna göre, kaç numaralı balon patlatılmamıştır? ( 1H, 6C, 7N, 8O)CEVAP
E

4) X ve Y atomlarından oluşan XY molekülünün oluşumu modeli aşağıda verilmiştir.Buna göre;
I. Molekül apolardır.
II. X ve Y elementleri ametaldir.
III. Bileşikte X atomu dubletini, Y atomu oktedini tamamlamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

5)

Verilen moleküller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?CEVAP
E

6)

Yukarıdaki bileşikte bulunan polar ve apolar kovalent bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
B

7) Bazı moleküllerin Lewis sembolü ile gösterimi aşağıdaki gibidir.Buna göre, verilen moleküllerden hangilerinde atomlar arası bağlar polardır?CEVAP
E

8) Aşağıdakilerden hangisinde molekül polarlığı yanlış verilmiştir? (1H, 5B, 6C, 7N, 9F)CEVAP
E

9) Periyodik sistemin aşağıdaki kesitinde A gruplarında yer alan X, Y ve Z element atomlarının Lewis yapıları verilmiştir.Buna göre,
I. X ve Y atomları arasında kovalent bağlı XY2 bileşiği oluşur.
II. Y ve Z elementleri arasında kovalent bağlı YZ bileşiği oluşur.
III. X2 molekülleri apolar kovalent bağ içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

10) NH3 molekülü ile ilgili;
I. Molekül polardır.
II. Bağ yapan elektron çifti üç tanedir.
III. N–H arasındaki bağ polar kovalent bağdır.

yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 1H)CEVAP
E

11) X2– iyonunun katman elektron dizilimi 2e– ) 8e– ) şeklindedir.


II. X2 molekülünde polar kovalent bağ vardır.
III. 9F ile oluşturduğu bileşik iyonik bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
A

12)

Tablodaki I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (1H, 6C, 8O)CEVAP
A

Yorumunu Ekle