Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
TESTİN ADI:Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Kükürt hekzaflorür bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

2)
I. N2O5
II. Al2O3
III. CCl4
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri kovalent bağlı bileşiktir? (6C, 7N, 8O, 13Al, 17Cl)


CEVAP
C

3) Metalik bağ içeren maddelerle ilgili,
I. Yüzeyleri parlaktır.
II. Tel ve levha hâline getirilebilirler.
III. Elektrik akımını ve ısıyı iyi iletirler

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

4) Aşağıda bazı bileşiklerin adları ve formülleri verilmiştir.Buna göre hangi bileşiklerin formülleri yanlış yazılmıştır?CEVAP
A

5) X kümesindeki boşluklara, Y kümesindeki kavramlar yazılarak anlamlı cümleler oluşturulacaktır.Buna göre, Y kümesideki hangi kavram kullanılmamış olur?CEVAP
D

6) Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli etkileşimler aşağıda verilmiştir.Buna göre, bu maddeler ile içerdikleri kuvvetli etkileşimlerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde doğru yapılmıştır?CEVAP
C

7) PCl3 bileşiğinin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8)

Verilen ikili kimyasal türlerin arasında gerçekleşecek kimyasal etkileşim türünün doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

9) Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin adı yanlıştır?CEVAP
E

10) 11Na, 12Mg, 13Al atomlarının metalik bağ kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

11) 1A grubunda bulunan X, Y ve Z metallerinin erime noktaları sırası ile 179°C, 98°C ve 63,5°C’tur

Buna göre X, Y ve Z elementlerinin metalik bağ kuvvetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

12) Metalik bağ ile ilgili,
I. Güçlü etkileşimlerdir.
II. Bağın oluşumu elektron denizi modeli ile açıklanır.
III. Kimyasal etkileşim katyonlar ve anyonlar arasındadır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

Yorumunu Ekle