Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 6 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Kimyasal Türler Arası Etkileşim
TESTİN ADI:Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 6
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Kimyasal Türler Arası Etkileşim – 6 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Moleküller arası etkileşimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
B

2) Zayıf etkileşimlerle ilgili,
I. Hidrojen bağı içeren moleküllerin erime ve kaynama noktaları, sadece Van der Waals kuvvetleri içeren moleküllerin erime ve kaynama noktasından yüksektir.
II. Dipol-dipol etkileşimleri, London kuvvetlerinden daha güçlüdür.
III. Hidrojen bağı sadece aynı tür moleküller arasında oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

3) Tabloda bazı moleküller ve bu moleküllerin katı ve sıvı hâllerinde baskın olan moleküller arası çekim kuvvetleri karışık olarak verilmiştir.Buna göre, bu moleküller ile moleküller arası çekim kuvvetlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
C

4) Grafikten 7A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları gösterilmiştir.Buna göre,
I. Kaynama sıcaklığı en düşük olan HCl ‘dir.
II. HF molekülleri arasında hidrojen bağı bulunduğundan kaynama noktası en yüksektir.
III. Grafikteki moleküller arasında London kuvvetleri vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) Maddelerin kaynama noktaları molekülleri arasındaki çekim kuvveti ile doğru orantılıdır.
Buna göre,

I. CH4
II. CH3 – CH2 – OH
III. HO – CH2 – CH2 – OH

maddelerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

6) NH3 ve PH3 maddeleri için;

I. Aynı ortamdaki NH3’ün kaynama noktası, PH3’ün kaynama noktasından düşüktür.
II. NH3 molekülleri arasında baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.
III. PH3 polar moleküldür.

yargılarından hangileri doğrudur? ( 1H, 7N, 15P )CEVAP
D

7)
– HF ve HBr
– HCl ve CO2

Aynı ortamda bulunan yukarıdaki madde çiftleri ile ilgili olarak seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır?CEVAP
B

8)

Verilen yapıda rakamlarla gösterilen etkileşim türlerinden hangileri hidrojen bağıdır?CEVAP
B

9)

Yapı formülü verilen H2O bileşiğinin molekül içi ve yoğun faz moleküller arasında görülen baskın etkileşim türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?CEVAP
E

10) Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde kimyasal değişim meydana gelir?CEVAP
D

11) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?CEVAP
C

12)

Yukarıdaki değişimler ve bu değişimlerin türleri seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?CEVAP
D

Yorumunu Ekle