Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Maddenin Hâlleri – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Maddenin Hâlleri
TESTİN ADI:Maddenin Hâlleri – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Hâlleri – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

Maddede görülen hâl değişimlerinde 1, 2 ve 3 ile numaralanmış değişimler, aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır?CEVAP
B

2)
I. Havadan oksijen ve azot gazı elde edilmesi
II. Soğutucularda soğutucu akışkanların kullanılması
III. Su döngüsü

Yukarıdaki olayların hangilerinde hâl değişimi gözlemlenir?CEVAP
E

3)

Tablodaki 5 ifadeyi Doğru / Yanlış olarak yukarıdaki gibi değerlendiren bir öğrencinin başarısının yüzde kaç olması gerekir?CEVAP
C

4) Su ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
D

5) Doğada oluşan su döngüsü ile ilgili;
I. Denizlerdeki sular buharlaşarak, atmosferde su buharı ve bulutları oluşturur.
II. Bulutlardaki su damlacıkları yağmur, kar veya dolu şeklinde yeryüzüne geri döner.
III. Suyun üç fiziksel hâli de gözlemlenir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

6) Kavram haritasında I, II, III ve IV ile belirtilen kutucuklara uygun kavramların yerleştirilmesi istenmektedir.Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kutucuklara yerleştirilemez?CEVAP
E

7) Kimya etkinliğinde, öğrencilere katılar ile ilgili olarak bazı ifadeler verilmiş ve öğrencilerden bu ifadeleri doğru (D) ya da yanlış (Y) şeklinde işaretlemesi istenmiştir.

I. Kristal katılar iyonik ve kovalent olmak üzere ikiye ayrılır. ( )
II. İyonik kristallerin katı hâlleri elektrik akımını iletemez. ( )
III. Amorf katılar belli sıcaklıkta yumuşayarak akıcılık kazanır. ( )
IV. SiO2 kovalent kristallere örnek verilebilir. ( )

Buna göre bu etkinlikte tam puan alan bir öğrenci yukarıdaki ifadelerin hangilerini yanlış (Y) şeklinde işaretlemiştir?CEVAP
A

8)

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi iyonik kristal örneği değildir?CEVAP
C

9) Aşağıda bazı maddeler ve fiziksel özellikleri verilmiştir.Buna göre bu maddeler ve fiziksel özelliklerin eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde doğru olarak yazılmıştır?CEVAP
D

10) X, Y ve Z katıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X : Zıt yükler arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşan kristal katıdır.
Y : Bir elektron bulutu içine düzenli şekilde yerleşmiş pozitif yüklü iyonlardan oluşan kristal katıdır.
Z : Belirli bir kristal yapıya sahip değildir.

Buna göre X, Y ve Z katılarının türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?CEVAP
B

11)Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiştir.Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır?CEVAP
D

12) Kristal katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
C

Yorumunu Ekle