Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Maddenin Hâlleri – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Maddenin Hâlleri
TESTİN ADI:Maddenin Hâlleri – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Hâlleri – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) “Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence – – – – denir.”

Verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?CEVAP
C

2)

Yukarıdaki bileşikler ile ilgili;
I. Viskoziteleri a>b şeklindedir.
II. Moleküller arası çekim kuvvetleri b>a şeklindedir.
III. Akıcılıkları a>b şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Tabloda 25°C’ta bazı sıvıların viskozite değerleri gösterilmiştir.Tabloya göre en yavaş akan sıvı hangisidir?CEVAP
D

4) Aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının içine aynı anda eşit kütleli birer bilye atıldığında, bilyelerin tabana ulaşma süreleri X > Y > Z şeklinde olmaktadır.Buna göre;
I. Akıcılıkları X > Y > Z’dir.
II. Üç sıvının da viskozitesi farklıdır.
III. Sıvıların sıcaklıkları arttırıldığında bilyelerin tabana ulaşma süreleri kısalır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

5) Bir sıvının sıcaklığı arttırılırsa;
I. moleküller arası çekim kuvveti,
II. viskozite,
III. akıcılık

niceliklerinden hangileri azalır?CEVAP
B

6) Aşağıdaki kaplardan birisine su, diğerine ise reçel konuluyor.X kabına konan sıvının viskozitesinin daha büyük olduğu bilindiğine göre;
I. X sıvısı su, Y sıvısı reçeldir.
II. Su ve reçelin akıcılıkları farklıdır.
III. Sıcaklığı azaltırsak iki sıvının da viskozitesi artar.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
A

7) Bazı sıvı hidrokarbonların molekül yapısı şöyledir:

I. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
II. CH3 –CH2 – CH2– CH2 – CH2 – CH3
III. CH3 – CH2 – CH2 – CH2– CH2 – CH2 – CH3

Buna göre viskozitelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

8)

Aynı sıcaklıkta kaplardaki bulunan sıvılar ile ilgili;
I. En akıcı olan c’dir.
II. Akıcılığı en az olan b’dir.
III. Moleküller arası çekim kuvvetleri b > a > c şeklindedir.

yargılarından hangileri doğrudur?(Viskozite: gliserin > etil alkol > aseton)CEVAP
E

9) Aşağıdaki etkinlikte ifadeler doğru ise “√”, yanlış ise “X” işareti konulacaktır.Buna göre etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrenci hangisine ulaşır?CEVAP
B

10) Suyun sıcaklığı 100°C’tan 20°C’a düşürülürse;
I. akıcılık,
II. viskozite,
III. moleküller arası çekim kuvveti

nicelikleri nasıl değişir?CEVAP
A

11) Sıvıların viskozitesini;
I. molekül kütlesi,
II. sıcaklık,
III. moleküller arası etkileşim

faktörlerinden hangileri etkiler?CEVAP
E

12) Tabloda bazı sıvıların viskozite değerleri verilmiştir.

Buna göre bu sıvılar ile ilgili;
I. Akıcılıkları gliserin > zeytinyağı > cıva şeklindedir.
II. Aynı koşullarda moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan gliserindir.
III. Akış hızı cıvanın en yüksektir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

Yorumunu Ekle