Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Maddenin Hâlleri – 3 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Maddenin Hâlleri
TESTİN ADI:Maddenin Hâlleri – 3
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Hâlleri – 3 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) 70 cmHg dış basınçta saf su ve metil alkol sıvılarının buhar basıncı-sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.Buna göre,
I. A metil alkol, B saf sudur.
II. t2, B sıvısının
70 cmHg dış basınçtaki kaynama noktasıdır.
III. A sıvısının moleküller arası çekim kuvveti, B sıvısının moleküller arası çekim kuvvetinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur? (Kaynama noktası: metil alkol < su)CEVAP
B

2) Bazı illerdeki bağıl nem oranları;
I. İzmir % 80
II. Denizli % 60
III. Ankara % 20
şeklinde verilmiştir

Buna göre bu şehirlerde sıcaklığın 30°C olduğu bir gün hissedilen sıcaklıkların karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yapılmıştır?CEVAP
A

3) Rakım; bir noktanın deniz seviyesinden olan yüksekliğidir.

Buna göre rakım değerleri verilen aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinde saf suyun kaynama noktası daha yüksektir?CEVAP
A

4) Şekildeki kaplarda oda koşullarında eşit miktarlarda X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Bir süre bekledikten sonra X sıvısının miktarının Y sıvısının miktarından daha fazla olduğu gözlemleniyor.Buna göre,
I. Y sıvısı, X sıvısına göre daha uçucudur.
II. 25°C’ta X’in buharlaşma hızı, Y’nin buharlaşma hızından düşüktür.
III. X molekülleri arasındaki çekim kuvvetleri, Y molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinden fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

5) zmir ve Ankara’da bulunan iki ayrı öğrenci, eşit miktarlardaki suları özdeş ısıtıcılarla ısıtarak kaynama sıcaklıklarını t1 ve t2, 10°C’taki buhar basınçlarını P1, P2 olarak kaydetmişlerdir.

Buna göre,
I. P1 = P2 ’dir.
II. t1 < t2’dir.
III. Ankara’da bulunan suya tuz ilave edilerek iki sıvının aynı sıcaklıkta kaynamaları sağlanabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

6) X, Y ve Z sıvılarının aynı ortamdaki kaynama noktaları arasındaki ilişki Y > Z > X şeklindedir.

Buna göre,
I. Uçuculuğu en fazla olan X’dir.
II. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en fazla olan Y’dir.
III. Moleküller arası çekim kuvvetleri Y > Z > X’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

7) Meteoroloji haberlerinde verilen “hissedilen sıcaklık” kavramıyla ilgili;
I. İnsan vücudunun hissettiği sıcaklık değeridir.
II. Bağıl nem düşükse hava sıcaklığı olduğundan daha soğuk hissedilir.
III. Her insanın hissettiği sıcaklık farklı olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Suyu 100°C’un altındaki bir sıcaklıkta kaynatmak için hangisi uygulanabilir?CEVAP
D

9)

Oda koşullarında ve özdeş kaplarda bulunan şekil 1’deki X ve Y saf sıvılarından eşit hacimde alınan örnekler bir süre bekledikten sonra, sıvı hacimleri şekil 2’deki gibi oluyor.

Buna göre,
I. X’in buharlaşma hızı Y’den büyüktür.
II. Y’nin kaynama noktası X’den büyüktür.
III. Aynı sıcaklıkta Y’nin buhar basıncı X’den büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

10) X, Y ve Z sıvıları ağzı açık kaplarda kaynama sıcaklıklarına kadar ısıtılıyor. Sıvıların sıcaklık-sıvı türü sütun grafiği yanda verilmiştir.Buna göre,
I. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları X > Z > Y’dir.
II. Moleküller arası çekim kuvveti Y > Z > X’dir.
III. Aynı ortamda kaynama sırasında buhar basınçları Y > Z > X’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
B

11) Nem oranının yüksek olduğu bir bölge için;

I. Buharlaşma yavaş olur.
II. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan yüksektir.
III. Hava içerisinde bulunan su buharı miktarı fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

12) Atmosferdeki hava ile ilgili;
I. Havadaki su buharına nem denir.
II. Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir.
III. Havadaki bağıl nem miktarı gerçek sıcaklık ile doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
C

Yorumunu Ekle