Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Maddenin Hâlleri – 4 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Maddenin Hâlleri
TESTİN ADI:Maddenin Hâlleri – 4
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Hâlleri – 4 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Hacmi 1 litre olan kapalı bir kaptaki O2 gazı ile ilgili;
I. Kabın hacmini ve şeklini alır.
II. Kabın her noktasına eşit basınç uygular.
III. Tanecikler birbirleriyle esnek çarpışma yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

2) Gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili;
I. Deodorantlarda itici gaz olarak renksiz ve kokusuz gazlar kullanılır.
II. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır.
III. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Oda sıcaklığında ve sabit dış basınç altında bulunan yandaki balonun bulunduğu ortam soğutulmaktadır.Buna göre,
I. Balonun hacmi artar.
II. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır.
III. Balondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır.
yargılarından hangileri doğru değildir?CEVAP
A

4) Şekil I’de iki ayrı kapta X ve Y gazları vardır. M musluğu açıldığında Şekil II’deki durum elde ediliyor.Buna göre,
I. Gazlar birbirleriyle homojen olarak karışırlar.
II. Gazlar yayılabilir.
III. Gazlar sıkıştırılamazlar.

yargılarından hangileri söylenebilir?CEVAP
C

5)

Yukarıdaki kavramlardan hangilerinin simgesi yanlış yazılmıştır?CEVAP
B

6) Gazların davranışlarını;
I. basınç,
II. sıcaklık,
III. miktar

niceliklerinden hangileri tanımlar?CEVAP
E

7) Gazların genel özellikleri ile ilgili verilen ifadeler doğru ise “√”, yanlış ise “×” işareti konulacaktır.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?CEVAP
E

8) Normal koşullarda 1 mol gaz kaç litre hacim kaplar?CEVAP
B

9) Gazlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?CEVAP
A

10)
I. atm
II. mol
III. mm Hg

Verilenlerden hangileri gazların basınç birimleridir?CEVAP
D

11) andaki tabloda verilen X2, Y2 ve Z2 gazlarının sıcaklığı I. durumdan II. duruma getirilmiştir.Buna göre hangi gazların mutlak sıcaklığı iki katına çıkmıştır?CEVAP
D

12) Atmosfer basıncı deniz seviyesinde kaç atm’dir?CEVAP
B

Yorumunu Ekle