Kazanım Testleri

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi – Maddenin Hâlleri – 5 (2019-2020)

9. Sınıf Kimya Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Kimya
TESTİN KONUSU:Maddenin Hâlleri
TESTİN ADI:Maddenin Hâlleri – 5
SORU SAYISI:11
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Maddenin Hâlleri – 5 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) Aşağıda kaynama ve buharlaşma olayları ile ilgili bazı özellikler karışık olarak verilmiştir.I. Her sıcaklıkta olur.
II. Belirli bir sıcaklıkta olur.
III. Sıvının her noktasında gerçekleşir.
IV. Sıvı yüzeyinde olur.

Buna göre bu özelliklerin buharlaşma ve kaynama ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?CEVAP
E

2) Saf bir maddenin hâl değişim grafiği aşağıda verilmiştir.Buna göre;
I. Madde iki defa hâl değiştirmiştir.
II. Maddenin kaynama noktası 80 °C’tur.
III. 10. ve 15. dakikalar arasında maddenin kinetik enerjisi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

3) Saf X maddesinin hâl değişim grafiği aşağıda verilmiştir.Buna göre,
I. t1 – t2 aralığında katı-sıvı hâlleri birlikte bulunur.
II. t3 – t4 aralığında madde heterojendir.
III. Maddenin yoğuşma noktası a°C’tur.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

4)

Normal erime ve kaynama noktaları tabloda verilen saf X, Y ve Z maddeleri ile ilgili olarak;
I. Z’nin eridiği sıcaklıkta Y gazdır.
II. Y’nin kaynadığı sıcaklıkta X ve Z sıvıdır.
III. Moleküller arası çekim kuvveti en büyük olan Z’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

5) Aynı sıcaklıktaki saf X ve Y sıvıları, özdeş ısıtıcılarda ısıtılıyor. Bir süre sonra X sıvısının sıcaklığı artarken, Y sıvısının sıcaklığının değişmediği gözlemleniyor.Buna göre,
I. Y kaynamaktadır.
II. X’in kinetik enerjisi değişmez.
III. Moleküller arası çekim kuvvetleri X > Y’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
D

6) Saf X katısının ısıtılmasına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir.Buna göre,
I. a bölgesinde ortalama kinetik enerji artmıştır.
II. b bölgesinde katı-sıvı hâlleri birlikte bulunur.
III. Erime olayı 10 dakika sürmüştür.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
C

7) Ateşi çıkan bir çocuğa annesi ıslak bezle pansuman yaparak ateşini düşürmüştür.

Buna göre,
I. Buharlaşan sıvılar ısı alır.
II. Sıvılar buharlaşırken ortam soğur.
III. Hâl değişimleri ısı alışverişi ile gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

8) Saf bir sıvının ısıtılmasına ait grafik aşağıda verilmiştir.Buna göre;
I. Dış basınç arttırıldığında, t1 değeri artar.
II. Aynı koşullarda sıvı kütlesi arttırıldığında, a değeri artar.
III. Aynı koşullarda sıvı kütlesi azaltıldığında, t1 değeri azalır.

yargılarından hangileri yanlıştır?CEVAP
B

9) Maddenin plazma hâli ile ilgili;
I. Pozitif yük sayısı, negatif yük sayısına eşittir.
II. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.
III. Isı ve elektriği iyi iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?CEVAP
E

10)
I. Ark kaynakları
II. Gıdaların ambalajlanmasında bakteri öldürücü
III. Isıya dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon

Verilenlerden hangileri plazmanın kullanım alanlarındandır?CEVAP
E

11) Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma haline örnek değildir?CEVAP
A

Yorumunu Ekle