Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler – 2 (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
TESTİN ADI:Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler – 2
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler – 2 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1) | | 1 – √5| + | 3 – 8 | + |√5 – 6 |

işleminin sonucu kaçtır?CEVAP
C

2) x < 0 < y olmak üzere
|x| + |– 2y| + |x – y| + |y – 2x|


ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
B

3) |x – 4| = |3x + 8|

denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?CEVAP
B

4) |3x – 2| + |12x – 8| = 20

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
C

5) ||2x – 3| – 1| = 4

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
A

6) |3x – 2| ≤ 7

eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?CEVAP
D

7) |2x – 7| > 3

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E

8) – 4 < |x + 1| ≤ 6

eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
D

9)

denklem sisteminin çözüm kümesi {(a, b)} olduğuna göre a – b kaçtır?CEVAP
D

10)
ax + 9y + 3 = 0
4x + ay + 2 = 0

denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır?CEVAP
A

11) a ve b sıfırdan farklı gerçek sayılardır

CEVAP
C

12)

Yukarıdaki koordinat sisteminde çözüm kümesi boyanarak gösterilen eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E