Kazanım Testleri

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi – Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 1 (2019-2020)

9. Sınıf Matematik Kazanım Testi Künyesi
[2019 – 2020]

SINIF:9. SINIF
DERS:Matematik
TESTİN KONUSU:Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
TESTİN ADI:Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 1
SORU SAYISI:12
EĞİTİM DÖNEMİ:2019 – 2020 EĞİTİM DÖNEMİ

Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar – 1 Kazanım Testi [2019 – 2020]


1)

olduğuna göre a + b + c kaçtır?CEVAP
E

2) 32 kişilik bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz?CEVAP
A

3) A, B ve C maddelerinden oluşan 250 gramlık bir karışımdaki madde miktarları arasında AB = 23 ve BC = 25 oranları bulunmaktadır.

Buna göre bu karışımda B maddesinden kaç gram vardır?CEVAP
C

4) Aynı nitelikte 4 işçi birlikte çalışarak 56 parça işi 7 günde yapabiliyor.

Bu işçilerden 3’ü birlikte çalışarak 30 parça işi kaç günde yaparlar?CEVAP
C

5) Bir miktar bilye Oğuz, Defne ve Kerem arasında sırasıyla 2 ve 3 ile doğru, 5 ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.

Defne, Oğuz’dan 10 bilye fazla aldığına göre paylaştırılan bilye sayısı kaçtır?CEVAP
B

6) Hangi sayının 4 fazlasının 5 katının yarısı, aynı sayının 3 katının 11 fazlasına eşittir?CEVAP
A

7) Ali’nin bilyelerinin sayısı; Mehmet’in bilyelerinin sayısının 2 katı, Hasan’ın bilyelerinin sayısının yarısıdır.

Hasan’ın bilyelerinin sayısı, Mehmet’in bilyelerinin sayısından 60 fazla olduğuna göre Ali’nin bilyelerinin sayısı kaçtır?CEVAP
B

8) Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor, üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor.

Buna göre bu sınıfın mevcudu kaçtır?CEVAP
B

9)

Ayşe’nin çözmediği 250 soru kaldığına göre bu test kitabında kaç soru vardır?CEVAP
D

10) Ali ile Ayşe’nin bugünkü yaşları toplamı 60’tır. Ali, Ayşe’nin yaşında iken Ayşe’nin doğmasına 6 yıl vardı.

Buna göre Ali’nin bugünkü yaşı kaçtır?CEVAP
E

11) Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır.

Kaç yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları toplamından 6 yaş eksik olur?CEVAP
D

12) Aşağıdaki tabloda bir ailenin temmuz ayındaki su, elektrik ve doğal gaz fatura tutarlarından bazıları ve ağustos ayında bu üç faturaya ödenen toplam tutar verilmiştir.Buna göre bu ailenin elektrik faturasının ağustos ayındaki tutarının, temmuz ayındaki tutarına göre değişimi aşağıdakilerden hangisidir?CEVAP
E